20 Ιουνίου, 2014

Κίνητρα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στην κάθε περιφέρεια, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες

Κίνητρα στην κάθε περιφέρεια ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, όπως στην νησιωτική χώρα τουρισμός & αλιεία, στην ηπειρωτική χώρα γεωργία & κτηνοτροφία, στις πόλεις και χώρια βιοτεχνία & οικοτεχνία με προοπτική και συμβουλές του κράτους για να αναπτυχθούν σε βιοτεχνίες- βιομηχανίες.

Στέλιος Κόντος

διαβάστε επίσης