20 Ιουνίου, 2014

Εμπιστοσύνη για αδιάβλητες διαδικασίες χρηματοδοτήσεων μέσα από κατάλληλα διαγωνιστικά μοντέλα

Το X-prize! είναι ένα παγκόσμιο διαγωνιστικό μοντέλο που δημιουργήθηκε από τον ελληνικής καταγωγής Peter Diamandis, στο οποίο προτείνουν συγκεκριμένες και μετρήσιμες προκλήσεις στους τομείς της ανάπτυξης και της καινοτομίας και ζητάνε από ομάδες ανθρώπων να συμπράξουν και να συμμετάσχουν στην εύρεση μιας λύσης. Η ομάδα που θα φτάσει ή θα ξεπεράσει την πρόκληση κερδίζει ένα μεγάλο χρηματικό βραβείο. Η συγκεκριμένη ιδέα είναι ένας ακόμα τρόπος για την ενίσχυση της καινοτομίας, αλλά όχι ο μοναδικός, μιας και πρέπει να γίνουν πολλές ακόμα (πχ co-working spaces/ startup hubs & networks/ communities events ανά εξειδίκευση κτλ), αλλά αποτελεί μια διαδικασία που θα μπορέσει ν' απαντήσει σε μεγαλύτερες και πολυπλοκότερες προκλήσεις στο χώρο της καινοτομίας.

Νίκος Λούβαρης

διαβάστε επίσης