20 Ιουνίου, 2014

Φορολογικά κίνητρα για την επιβράβευση εργαζομένων

Προτείνεται η ευνοϊκή μεταχείριση του μέρους των κερδών μιας εταιρείας που διανέμεται στο προσωπικό της ως επιβράβευση απόδοσης, όπως μη επιβάρυνση με εργοδοτικές εισφορές, αυτοτελής φορολόγηση με 20%, κλπ. Έτσι, χωρίς αυξήσεις μισθών που θα επιβαρύνουν το κόστος των παραγόμενων αγαθών ή υπηρεσιών, ο εργαζόμενος γίνεται «συνεταίρος» του επιχειρηματία, όταν υπάρχουν κέρδη, για τα οποία πλέον ενδιαφέρεται και ενεργοποιείται.

Αργυρώ Βούλγαρη

διαβάστε επίσης