20 Ιουνίου, 2014

Οργάνωση μαζικών εξαγωγών ελληνικών προϊόντων

Να δημιουργηθούν για όλα τα σημαντικά προϊόντα της χώρας κοινές εξαγωγικές οργανώσεις -επιχειρήσεις που να είναι σε θέση να διαχειρίζονται εξαγωγές σε μεγάλες ποσότητες σε πελάτες του εξωτερικού.

Τ.Τ.

διαβάστε επίσης