20 Ιουνίου, 2014

Στήριξη επιχειρηματιών σε δύσκολες στιγμές

Όταν μια επιχείρηση "πέσει έξω", πάγωμα των υποχρεώσεων του επιχειρηματία και κάθε δίωξής του για ένα διάστημα (όπως στη Γερμανία) και άμεση διευκόλυνσή του μετά από μία "βεβαίωση των οφειλών του", ν' ανοίξει νέα επιχείρηση χωρίς κανένα εμπόδιο λόγω της οφειλής του. Η πρόσφατη εμπειρία των λαθών του, θα του επιτρέψουν η νέα επιχείρηση να είναι βιώσιμη κι έτσι να αποπληρώσει τις οφειλές του.

Ερρίκος Μπαζίγος

διαβάστε επίσης