29 Οκτωβρίου, 2015

Περιμένοντας την έναρξη του διαλόγου για την εκπαίδευση…

Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και τον Υπουργό Οικονομικών, αρμόδιο για την παρακολούθηση υλοποίησης του προγράμματος, κατέθεσε ο Βουλευτής Αττικής του Ποταμιού, Γιώργος Μαυρωτάς, σχετικά με τη δέσμευση της κυβέρνησης, που προκύπτει από τη συμφωνία του Αυγούστου, να δρομολογήσει ολοκληρωμένη διαδικασία διαβούλευσης για τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την έρευνα & ανάπτυξη.

Ο βουλευτής του Ποταμιού ρωτά τους Υπουργούς της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ πότε πρόκειται να ανακοινωθεί η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα της εν λόγω διαβούλευσης, καθώς η συμφωνηθείσα διορία του Οκτωβρίου λήγει σε 2 ημέρες. Άραγε, το Υπουργείο έχει έγκαιρα οργανώσει τα προαπαιτούμενα για τη διεξαγωγή του διαλόγου στον χώρο της εκπαίδευσης, όταν μάλιστα πρόκειται για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα όσο είναι η σύνδεσή της με την έρευνα και ανάπτυξη;

Εδώ θα θέλαμε να θυμίσουμε στην κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ—ΑΝΕΛ, ότι πέρα από την επιβολή μέτρων και φόρων στους πολίτες και το αλαλούμ με τις παλινωδίες τους στο θέμα της επιβολής ΦΠΑ στην εκπαίδευση, υπάρχουν και ορισμένες σημαντικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες χρειάζεται να προχωρήσουν. Και ο χώρος της Παιδείας πρέπει να είναι προτεραιότητα στην προσπάθεια εξόδου από την κρίση και την ανάκαμψη της χώρας και όχι οι αναχρονιστικές και ιδεοληπτικές παρεμβάσεις του προηγούμενου 7μήνου.

Το Ποτάμι πιστεύει και στηρίζει τη δυνατότητα σύνδεσης της εκπαίδευσης με την έρευνα, με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και κατ΄ επέκταση της καινοτόμου και νεοφυούς επιχειρηματικότητας, καθώς έτσι μόνο θα υπάρξει αναπτυξιακή και οικονομική επανεκκίνηση της χώρας και ταυτόχρονα θα ανασταλεί η διαρροή εγκεφάλων προς το εξωτερικό.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον α) Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
β) Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Διαβούλευση για τις σχέσεις μεταξύ εκπαίδευσης και έρευνας & ανάπτυξης»

Σύμφωνα με τον ψηφισθέντα Νόμο 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», Παράγραφος Γ «Συμφωνία Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων», Ενότητα «Διαρθρωτικές πολιτικές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης», στην υποενότητα 4.1 «Αγορά εργασίας και ανθρώπινο κεφάλαιο» γίνεται αναφορά στην εκπαίδευση. Συγκεκριμένα αναγράφεται ότι η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να διασφαλίσει τον εκσυγχρονισμό του τομέα της εκπαίδευσης σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να προωθηθεί η ανάπτυξη. Αναφέρεται μάλιστα, ότι η κυβέρνηση σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες μέχρι τον Απρίλιο του 2016 θα πρέπει να έχουν επικαιροποιήσει την αξιολόγηση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, με βάση τη μελέτη του 2011 του ΟΟΣΑ. Στην αξιολόγηση συμπεριλαμβάνονται όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, η υλοποίηση της μεταρρύθμισης του «Νέου Σχολείου», η λειτουργία και διακυβέρνηση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η αποδοτικότητα και αυτονομία των δημόσιων εκπαιδευτικών μονάδων και η αξιολόγηση και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα.

Γίνεται ειδική μνεία στις σχέσεις και τη σύνδεση μεταξύ έρευνας και εκπαίδευσης και της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Για το λόγο αυτό, και στην υποενότητα 4.2 «Αγορές προϊόντων και επιχειρηματικό περιβάλλον» υπάρχει ρητή δέσμευση ως προς την ελληνική κυβέρνηση να δρομολογήσει ολοκληρωμένη διαδικασία διαβούλευσης μετά την επανεξέταση των δεσμών εκπαίδευσης και έρευνας & ανάπτυξης, με σκοπό την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών. Ορόσημο για τον καθορισμό της οργάνωσης και του χρονοδιαγράμματος της εν λόγω διαβούλευσης είναι ο Οκτώβριος του 2015.

Επειδή ο Οκτώβριος παρήλθε και υπάρχει συγκεκριμένη διορία με βάση τη συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με τους εταίρους.

Επειδή τα ζητήματα εκπαίδευσης είναι και πρέπει να είναι ψηλά στην ατζέντα της πολιτείας.

Επειδή δεν πρέπει να επαναληφθούν οι αναχρονιστικές και ιδεοληπτικές παρεμβάσεις του προηγούμενου 7μήνου από την απελθούσα ηγεσία του Υπουργείου οι οποίες έπληξαν το χώρο της Παιδείας.

Και επειδή εμείς στο Ποτάμι θεωρούμε μεγάλης σημασίας για την ανάπτυξη, την οικονομική επανεκκίνηση της χώρας και την αναστολή της διαρροής εγκεφάλων προς το εξωτερικό, τη δυνατότητα σύνδεσης της εκπαίδευσης με την έρευνα, με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και κατ΄ επέκταση της καινοτόμου και νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Έχετε εγκαίρως οργανώσει και ορίσει τις προϋποθέσεις, προδιαγραφές και το ακριβές χρονοδιάγραμμά της διαβούλευσης προκειμένου να είναι εφικτός ο στόχος της επικαιροποίησης της αξιολόγησης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος μέχρι τον Απρίλιο του 2016;

2. Πότε θα ανακοινώσετε τους όρους και το χρονοδιάγραμμα της διαβούλευσης για την επανεξέταση των δεσμών μεταξύ εκπαίδευσης και έρευνα & ανάπτυξης με δεδομένο ότι θα πρέπει να γίνει αυτό εντός Οκτωβρίου 2015; Ποιοι φορείς θα κληθούν να συμμετάσχουν;

3. Στο καίριο ζήτημα για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και παραγωγής/αγοράς εργασίας, ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και ενέργειες θα αναλάβετε;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής