29 Απριλίου, 2015

Πάρις Α. Τσάρτας | Καθηγητής Τουριστικής Ανάπτυξης

Επιστημονικός συνεργάτης Διεθνών και Ελληνικών Φορέων του Τουρισμού με ερευνητικό, εκπαιδευτικό και μελετητικό έργο στην Ελλάδα και Διεθνώς στα πεδία του Τουρισμού και της Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης. Έχει δημοσιεύσει βιβλία, μελέτες και επιστημονικά άρθρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και είναι εκδότης του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού TOURISMOS. Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2010-2014), και Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων (2014).

paristsartasbw