27 Απριλίου, 2015

Πάνος Τσακλόγλου | Καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδίκευση ζητήματα οικονομικών ανισοτήτων, φτώχειας και αναδιανεμητικού ρόλου του κράτους. Πρώην Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (2012-2014).

tsakloglou bw