26 Σεπτεμβρίου, 2017

Παρακαλώ αναμείνατε στο ακουστικό σας!

Την προβληματική εφαρμογή στη χώρα μας του ενιαίου ευρωπαϊκού τηλεφωνικού αριθμού κλήσεως έκτακτης ανάγκης 112 και την άμεση ανάγκη εναρμόνισης της Ελλάδας με τους κοινούς ευρωπαϊκούς κανόνες που είναι σημαντικοί για την ασφάλεια των πολιτών αναδεικνύει με ερώτηση που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ποταμιού Γιώργος Αμυράς προς τον υπουργό Εσωτερικών Παναγιώτη Σκουρλέτη.

Ο Γιώργος Αμυράς επισημαίνει ότι στη χώρα μας ο μέσος όρος για τον γεωεντοπισμό του καλούντος από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είναι 23 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα, ένας από τους μεγαλύτερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν γίνεται αυτόματα όπως ρητά προβλέπει η νομοθεσία της Ε.Ε. αλλά ενεργοποιείται μετά από αίτημα των αρμόδιων αρχών, το οποίο διαβιβάζεται συνήθως με τηλεμοιοτυπία. Μόλις το 6% των Ελλήνων κάνει χρήση του εν λόγω αριθμού και μόλις το 13% το υποδεικνύει ως υπηρεσία έκτακτης ανάγκης οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο κ. Αμυράς ρωτά τον κ. Σκουρλέτη σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο εκσυγχρονισμός του 112 δεδομένου ότι ξεκίνησε να εκσυγχρονίζεται το 2011 και παραμένει σταθερά στο σημείο της εκκίνησης λόγω των ανυπέρβλητων γραφειοκρατικών διαδικασιών. Αναρωτιέται τέλος αν θα είμαστε συνεπείς ως χώρα στην υποχρέωση ύπαρξης νέου συστήματος υποδοχής κλήσεων από το e-Call έως τον Οκτώβριο του 2017.

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Τηλεπικοινωνίες έκτακτης ανάγκης στην Ελλάδα.

Προβληματική και το 2017 στη χώρα μας η εφαρμογή του ενιαίου ευρωπαϊκού τηλεφωνικού αριθμού 112 που έχει θεσπιστεί από το 1991 για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Μόλις το 6% των Ελλήνων κάνει χρήση του εν λόγω αριθμού ενώ μόλις το 13% των ερωτηθέντων το υποδεικνύει ως υπηρεσία έκτακτης ανάγκης οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στη χώρα μας ο μέσος όρος που απαιτείται προκειμένου να ληφθούν οι πληροφορίες για τον γεωεντοπισμό του καλούντος από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είναι 23 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα, ένας από τους μεγαλύτερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο εντοπισμός της θέσης του καλούντος δεν είναι αυτόματος όπως ρητά προβλέπει η νομοθεσία της Ε.Ε. αλλά ενεργοποιείται μετά από αίτημα των αρμόδιων αρχών, το οποίο διαβιβάζεται συνήθως με τηλεμοιοτυπία.

Με βάση την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία τα κράτη μέλη οφείλουν να ενημερώνουν τους πολίτες σχετικά με την ύπαρξη και τη λειτουργία του 112. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενήργησε ανάλυση της γνώσης του 112 από τους Ευρωπαίους πολίτες μέσω ερωτήσεων στο ειδικό ευρωβαρόμετρο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά. Στο τέλος του 2015, όταν διεξήχθη η τελευταία σχετική έρευνα το 112 εξακολουθούσε να είναι σχεδόν άγνωστο στην Ελλάδα.
Από το Νοέμβριο του 2011 το 112 στην ελληνική πραγματικότητα εκσυγχρονίζεται παραμένοντας σταθερά στο σημείο της εκκίνησης λόγω ανυπέρβλητων γραφειοκρατικών διαδικασιών. Ωστόσο, από τον Οκτώβριο του 2017 αποτελεί υποχρέωση της χώρας μας η ύπαρξη νέου συστήματος υποδοχής κλήσεων από το e-Call.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

1. Γιατί η χώρα μας υπολείπεται των άλλων κρατών μελών και γιατί δεν έχει εναρμονιστεί με τους κοινούς ευρωπαϊκούς κανόνες που είναι σημαντικοί για την ασφάλεια των πολιτών.
2. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο εκσυγχρονισμός του 112;
3. Θα είμαστε ως χώρα συνεπείς στην υποχρέωση για την ύπαρξη του νέου συστήματος υποδοχής κλήσεων από το e-Call έως τον Οκτώβριο του 2017;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Αμυράς, Β’ Αθήνας