15 Ιουλίου, 2016

Όταν αποκλείονται οι φτωχότεροι δήμοι από το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Ενώ ξεκίνησε την Πέμπτη 14 Ιουλίου η υποβολή αιτήσεων από πολίτες ή οικογένειες, που βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας στους 30 δήμους, που συμμετέχουν στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), από τον σχετικό κατάλογο απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά σε δήμο της Π.Ε. Ροδόπης.

Η Π.Ε. Ροδόπης, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Eurostat, όπως παρουσιάζονται από το παρατηρητήριο ανάπτυξης της Εγνατίας Οδού Α.Ε. τον Δεκέμβριο του 2015, παρουσιάζει μείωση του ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΜΑΔ) την περίοδο 2009-2012 μεγαλύτερη του 9%, γεγονός που την κατατάσσει μεταξύ των φτωχότερων περιφερειακών ενοτήτων της Ελλάδας και με την μεγαλύτερη απόκλιση από το μέσο όρο τού κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας και της Ε.Ε. των 28.

Είναι άξιον απορίας, πώς για παράδειγμα δεν επελέγησαν από το υπουργείο Εργασίας για το ΚΕΑ κάποιος ή κάποιοι από τους τέσσερις δήμους της Ροδόπης, που αποδεδειγμένα διαθέτουν πληθυσμούς με χρόνια αναπτυξιακή υστέρηση και δείκτες φτώχειας πολύ υψηλότερους του εθνικού και ιδίως του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς: Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: Παράληψη δήμων της ΠΕ Ροδόπης από την συμμετοχή στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Κύριε υπουργέ,

Ενώ ξεκινά σήμερα Πέμπτη 14 Ιουλίου η υποβολή αιτήσεων από πολίτες ή οικογένειες που βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας στους 30 δήμους που συμμετέχουν στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), από τον σχετικό κατάλογο απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά σε δήμο της Π.Ε. Ροδόπης.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η προκήρυξη για το ΚΕΑ, η εισοδηματική ενίσχυση (το επίδομα) που μπορεί να φτάσει τα 400 ευρώ για τετραμελή οικογένεια καταβάλλεται μηνιαίως σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου εντός των 5 τελευταίων ημερών κάθε μήνα. Το δικαίωμα στην καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης ισχύει από την 1η ημέρα του επόμενου από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση και έως την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Το πρόγραμμα μπορεί να συνδυάζει: 1. Εισοδηματική ενίσχυση 2. Συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά: διασύνδεση των μελών της ωφελούμενης μονάδας, κατά περίπτωση και ανάλογα με τις ανάγκες τους, με συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά. Ενδεικτικά αναφέρονται: – Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφαλίστων. – Παροχή σχολικών γευμάτων. – Παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης. – Ένταξη στα προγράμματα των Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας. – Ένταξη σε προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους. – Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. – Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ύδρευσης. – Κοινωνικό τιμολόγιο Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων 3. Υπηρεσίες ενεργοποίησης: προώθηση των δικαιούχων, εφόσον δύνανται να εργαστούν, σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη τους στην αγορά εργασίας και μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: – Την κάλυψη προτεινόμενης θέσης εργασίας. – Τη συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας. – Τη συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. – Τη συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας. – Την ένταξη ή την επιστροφή στο εκπαιδευτικό σύστημα και στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.

Κύριε υπουργέ,

Η Π.Ε. Ροδόπης, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Eurostat όπως παρουσιάζονται από το παρατηρητήριο ανάπτυξης της Εγνατίας Οδού Α.Ε. τον Δεκέμβριο του 2015, παρουσιάζει μείωση του ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΜΑΔ) την περίοδο 2009-2012 μεγαλύτερη του 9%, γεγονός που την κατατάσσει μεταξύ των φτωχότερων περιφερειακών ενοτήτων της Ελλάδας και με την μεγαλύτερη απόκλιση από το μέσο όρο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας και της Ε.Ε. των 28.

Ειδικότερα, για την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης το 2012 αντιστοιχούσαν κατά μέσο όρο ανά κάτοικο 12.700 μονάδες αγοραστικής δύναμης με 11.300 ευρώ εισόδημα κατά μέσο όρο και αναλογία της τάξης του 48% σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μόνο η Δράμα εμφάνιζε ελαφρώς χειρότερους αναπτυξιακούς δείκτες στην ΠΑΜ-Θ σε σχέση με την Ροδόπη. Σε ετήσιους ρυθμούς μεταβολής ΑΕΠ ανά κάτοικο, η Ροδόπη την περίοδο 2005-2012, εμφανίζει μείωση 3,52%, την μεγαλύτερη στην ΠΑΜ-Θ. Στο σύνολο των περιφερειακών ενοτήτων της Ελλάδας, μόνο επτά από αυτές εμφανίζονται με χαμηλότερους δείκτες ευημερίες από εκείνους της Ροδόπης, ενώ στο σύνολό της η ΠΑΜ-Θ εμφανίζεται ως η φτωχότερη περιφέρεια της χώρας με 52% ΜΑΔ επί του ευρωπαϊκού μέσου όρου και σε σχέση με το 73% του εθνικού μέσου όρου.

Μετά από τα παραπάνω στοιχεία είναι άξιον απορίας πώς για παράδειγμα δεν επελέγησαν από το υπουργείο σας για το ΚΕΑ κάποιος ή κάποιοι από τους τέσσερις δήμους της Ροδόπης που αποδεδειγμένα διαθέτουν πληθυσμούς με χρόνια αναπτυξιακή υστέρηση και δείκτες φτώχειας πολύ υψηλότερους του εθνικού και ιδίως του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Για παράδειγμα, ο Καλλικρατικός δήμος Αρριανών με πληθυσμό 18.178 κατοίκους είναι ο δεύτερος σε πληθυσμό δήμος της περιφερειακής ενότητας Ροδόπης, χαρακτηρισμένος ως “ημιορεινός”, αποτελούμενος από 57 οικισμούς πολλοί από τους οποίους απέχουν από την έδρα του δήμου, την Φιλλύρα, δεκάδες χιλιόμετρα, ευρισκόμενοι σε μεγάλα υψόμετρα, δίπλα στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, με εισοδήματα προερχόμενα σχεδόν αποκλειστικά από την μονοκαλλιέργεια του καπνού. Τα ίδια θα μπορέσουν να λεχθούν και για τους δήμους Ιάσμου και Μαρωνείας-Σαπών.

Από την άλλη, παρατηρούμε για παράδειγμα ότι στο πρόγραμμα είναι ενταγμένοι-και καλώς- πολλοί υποβαθμισμένοι δήμοι της δυτικής Αττικής.

Μετά τα παραπάνω,

Ερωτάσθε:

Α) Με ποια κριτήρια επελέγησαν οι 30 δήμοι της χώρας που εντάχθηκαν πρώτοι στο ΚΕΑ;

Β) Ειδικότερα για την ΠΑΜ-Θ, ποιοι δείκτες ευημερίες ελήφθησαν υπόψη, έστω και ενδεικτικά, ώστε στο ΚΕΑ να μετάσχουν οι δήμοι Καβάλας και Ορεστιάδας και όχι άλλοι δήμοι που αποδεδειγμένα αντιμετωπίζουν τεράστια ζητήματα φτώχειας και υστέρησης σε όλους τους βιοτικούς και αναπτυξιακούς τους δείκτες;

Ο ερωτών βουλευτής
Ιλχάν Αχμέτ - Ροδόπης