21 Ιουνίου, 2014

Οργάνωση αγροτών για σωστές καλλιέργειες, μείωση κόστους και αυξημένη παραγωγή

Κίνητρα συγκέντρωσης των αγροτικών και κτηνοτροφικών μονάδων, μέσω εξαγορών ή ιδιωτικών συνεταιρισμών. Κίνητρα διασποράς δραστηριοτήτων των αγροτικών μονάδων και αναστροφής της τάσης για μονοκαλλιέργεια. Επένδυση στην αγροτική εκπαίδευση, ώστε να μην μπορούν πλέον κάποιοι γεωπόνοι να λειτουργούν ως πλασιέ λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, αλλά και οι γεωργοί να επιλέγουν τις πιο συμφέρουσες γι' αυτούς καλλιέργειες και μεθόδους.

Φάνης Ουγγρίνης

διαβάστε επίσης