21 Ιουνίου, 2014

Όλοι οι κάτοικοι της χώρας οφείλουν να έχουν ένα ελάχιστο επίπεδο ασφάλισης, είτε έχουν πόρους είτε όχι

Καθιέρωση εγγυημένης Βασικής Εθνικής Σύνταξης για όλους τους πολίτες, με κατάργηση όλων των υποχρεωτικών ασφαλιστικών εισφορών και των ταμείων τους (ΙΚΑ , ΟΑΕΕ κλπ). Μεταβατική περίοδος προσαρμογής, που δεν θα θίγει τους ήδη συνταξιούχους κι αυτούς που έχουν ήδη κατοχυρώσει με τις εισφορές τους σύνταξη μεγαλύτερη της βασικής. Κίνητρα για ιδιωτική ασφάλιση σύνταξης σαν συμπλήρωμα στην βασική.

Αρεταίος Σαββίδης

διαβάστε επίσης