21 Ιουνίου, 2014

Όλοι οι κάτοικοι της χώρας οφείλουν να έχουν ένα ελάχιστο επίπεδο ασφάλισης, είτε έχουν πόρους, είτε όχι

Αν οι πολίτες έχουν εισόδημα, υποχρεούνται να είναι ασφαλισμένοι σε ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής τους. Αν δεν έχουν εισόδημα, το κράτος υποχρεούται να παρέχει το ελάχιστο επίπεδο ασφάλισης που θα τους επιτρέπει την είσοδό τους στο σύστημα υγείας. Σε περιπτώσεις που τα ασφάλιστρα υπερβαίνουν ένα ποσοστό του εισοδήματος του πολίτη, τότε θα πρέπει να επεμβαίνει το κράτος, υποστηρίζοντας το ασφάλιστρο του πολίτη.

Στέλιος Μουζακίτης

διαβάστε επίσης