29 Οκτωβρίου, 2015

O Υπουργός έφυγε, οι σύμβουλοι έμειναν

Ο Χάρης Θεοχάρης υπέβαλε ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με την απευθείας ανάθεση έργων σε εμπειρογνώμονες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), σε χρηματοπιστωτικά, νομικά και οικονομικά θέματα, για την υποστήριξη της διαπραγμάτευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης με τους θεσμούς.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ποταμιού, κ. Χάρης Θεοχάρης, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπ. Οικονομικών σχετικά με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες στις διαπραγματεύσεις με τα τεχνικά κλιμάκια στην Αθήνα ως μέλη της ομάδας εργασίας της ελληνικής πλευράς, που προσφέρουν οι κύριοι Γκλεν Κιμ και Κιμ Μπράϊαν Γιουίουν (Glen Kim και Κim Brian Yuhyun).

Η Κυβέρνηση είχε έρθει αναδρομικά να καλύψει την πρόσληψη των εν λόγω συμβούλων με το 3ο άρθρο της Π.Ν.Π. που δημοσιεύθηκε στις 31.7.2015 στο Φ.Ε.Κ. με Αρ. Φύλλου 90. Ταυτόχρονα, οι αποδοχές για ορισμένους από αυτούς τους συμβούλους, που είχαν δει τότε το φως της δημοσιότητας, δεν δικαιολογούνται από την εμπειρία ή τη θέση τους.

Κατά τη προσφιλή πλέον πρακτική του Υπουργείου Οικονομικών, που είχε καθιερωθεί αρχικά επί υπουργίας του κ. Βαρουφάκη η ερώτηση δεν απαντήθηκε ποτέ.

Καθώς συνεχίζουν να εμφανίζονται στον τύπο δημοσιεύματα για τη συμμετοχή των κυρίων Γκλεν Κιμ και Κιμ Μπράϊαν Γιουίουν (Glen Kim και Κim Brian Yuhyun) στις διαπραγματεύσεις με τα τεχνικά κλιμάκια των πιστωτών στην Αθήνα ως μέλη της ομάδας εργασίας της ελληνικής πλευράς και να χειρίζονται θέματα των προαπαιτούμενων ενεργειών για την εκταμίευση της πρώτης δόσης του τρίτου προγράμματος και την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα για τις αρμοδιότητες και τις αμοιβές των συγκεκριμένων συμβούλων αλλά και για το κόστος, τους παρόχους και το είδος των συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι οποίες προσφέρονται στην Ελληνική Κυβέρνηση με αδιαφανείς διαδικασίες από πρόσωπα και εταιρείες αμφιβόλου αξίας και ειδίκευσης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Θέμα: «Απευθείας ανάθεση έργων σε εμπειρογνώμονες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) σε χρηματοπιστωτικά, νομικά και οικονομικά θέματα, για την υποστήριξη της διαπραγμάτευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης με τους θεσμούς»

Με το 3ο άρθρο της Π.Ν.Π. που είχε δημοσιευθεί στις 31.7.2015 στο Φ.Ε.Κ. με Αρ. Φύλλου 90, προβλεπόταν η - κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης – απευθείας ανάθεση έργων, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι 3 μηνών, σε διακεκριμένους εμπειρογνώμονες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) σε χρηματοπιστωτικά, νομικά και οικονομικά θέματα, για την υποστήριξη της διαπραγμάτευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ταυτόχρονα, είχε γίνει γνωστό πως η Ελληνική Κυβέρνηση και ειδικότερα το Υπουργείο Οικονομικών λάμβανε τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, επί των περιγραφομένων στην ως άνω διάταξη, των κυρίων Γκλεν Κιμ, Κιμ Μπράϊαν Γιουιουν και Σόρους Σαμπαγιατί.

Με ερώτηση από τη 17.08.2015 με αριθμό πρωτοκόλλου 4482 ρωτήθηκε ο αρμόδιος Υπουργός γιατί η Κυβέρνηση ερχόταν αναδρομικά να καλύψει την πρόσληψη των εν λόγω συμβούλων με την προαναφερθείσα Π.Ν.Π., τη στιγμή μάλιστα που οι αποδοχές για ορισμένους από αυτούς, όπως ο κύριος Γκλεν Κιμ, οι οποίες είχαν δει το φως της δημοσιότητας στον εγχώριο τύπο, δεν δικαιολογούνταν από την εμπειρία ή τη θέση τους. Επίσης θέταμε μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με το κόστος και το είδος των συμβουλευτικών υπηρεσιών, που προσέφεραν οι συγκεκριμένοι σύμβουλοι, η εταιρεία LJ Capital, στην οποία εργάζονται όπως και η επενδυτική τράπεζα Nomura. Τέλος ζητήσαμε αναλυτική κατάσταση των διακεκριμένων εμπειρογνωμόνων (φυσικών ή νομικών προσώπων), οι οποίοι προσέφεραν τις υπηρεσίες τους, σε χρηματοπιστωτικά, νομικά και οικονομικά θέματα, για την υποστήριξη της διαπραγμάτευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Καθώς ουδέποτε λάβαμε επίσημη απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τα παραπάνω ερωτήματα και καθώς συνεχίζουν να εμφανίζονται στον τύπο δημοσιεύματα για τη συμμετοχή των κυρίων Γκλεν Κιμ και Κιμ Μπράϊαν Γιουιουν (Glen Kim και Κim Brian Yuhyun) στις διαπραγματεύσεις με τα τεχνικά κλιμάκια στην Αθήνα ως μέλη της ομάδας εργασίας της ελληνικής πλευράς και να χειρίζονται θέματα των προαπαιτούμενων ενεργειών για την εκταμίευση της πρώτης δόσης του τρίτου προγράμματος και την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα για τις αρμοδιότητες και τις αμοιβές των συγκεκριμένων συμβούλων αλλά και για το κόστος, τους παρόχους και το είδος των συμβουλευτικών υπηρεσιών, τις οποίες κάλυπτε αναδρομικά η προαναφερθείσα Π.Ν.Π.

Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομικών:

1. Τι είδους συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε τι θέματα και με τι αρμοδιότητες προσφέρουν οι σύμβουλοι Γκλεν Κιμ, Κιμ Μπράϊαν Γιουίουν και Σόρους Σαμπαγιατί και οι εταιρείες LJ Capital και Nomura;

2. Ποιο είναι το κόστος των εν λόγω υπηρεσιών ανά εταιρεία και ανά σύμβουλο;

3. Σκοπεύει η Κυβέρνηση να δώσει αναλυτική κατάσταση των διακεκριμένων εμπειρογνωμόνων (φυσικών ή νομικών προσώπων), οι οποίοι προσφέρουν της υπηρεσίες τους, σε χρηματοπιστωτικά, νομικά και οικονομικά θέματα, για την υποστήριξη της διαπραγμάτευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, συμπεριλαμβάνοντας το κόστος αυτών των υπηρεσιών και το ακριβές αντικείμενο αυτών;

Ο ερωτών βουλευτής
Χάρης Θεοχάρης - Β' Αθήνας