20 Σεπτεμβρίου, 2014

Νέο Πτωχευτικό Δίκαιο

Τομέας Οικονομικής Στήριξης Πολιτών – Πτωχευτικός Κώδικας, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

Χρειαζόμαστε έναν νέο Πτωχευτικό κώδικα. Θα πρέπει να αλλάζει ριζικά η αντιμετώπιση των επιχειρηματιών που κατέστησαν αφερέγγυοι με άμεσο διαχωρισμό τους σε έντιμους και μη, διαχωρισμό που επιβάλει πλέον και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κριτήρια διαχωρισμού αφορούν κριτήρια επιχειρηματικού χαρακτήρα και εφαρμόζονται με επιτυχία σε χώρες με προηγμένο Πτωχευτικό Δίκαιο. Ο ανέντιμος (στατιστικά ποσοστό 3%-6%) αντιμετωπίζει ποινικές ευθύνες και άλλες δυσμενείς συνέπειες. Ο έντιμος σύντομα αποκτάει το δικαίωμα σε επόμενη επιχειρηματική ευκαιρία (Δεύτερη Ευκαιρία), απαλλάσσεται από κάθε είδους ποινικές και αστικές ευθύνες (λόγω έλλειψης δόλου) και διαγράφεται το μεγαλύτερο μέρος των χρεών του.

Όταν μια επιχείρηση πτωχεύσει χρειάζεται έτσι πάγωμα των υποχρεώσεών της και παύση κάθε δίωξής των διαχειριστών της για ένα διάστημα (όπως στη Γερμανία) και άμεση διευκόλυνσή τους μετά από μία βεβαίωση των οφειλών τους, να ανοίξουν νέα επιχείρηση χωρίς κανένα εμπόδιο.

διαβάστε επίσης