20 Σεπτεμβρίου, 2014

Υποστήριξη ανέργων για επιχειρηματικό ξεκίνημα

Τομέας Επιχειρηματικότητας – Υποστήριξη ανέργων σε ένα επιχειρηματικό ξεκίνημα, ΝΟΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΟΑΕΔ σήμερα σπαταλά δεκάδες εκατομμύρια για την «επιμόρφωση ανέργων», πράγμα που ακούγεται καλά, αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι. Επιμόρφωση σπάνια γίνεται και τις περισσότερες φορές ένας καλοστημένος μηχανισμός απορροφά τα ποσά που διαθέτει ο ΟΑΕΔ χωρίς το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Συγκεκριμένα, οι εταιρείες που οργανώνουν τα επιμορφωτικά μαθήματα, συνεννοούνται με τους μετέχοντες στο πρόγραμμα ανέργους στο να εισπράττουν αυτοί το μηνιαίο επίδομα χωρίς να μετέχουν σε μαθήματα, εκτός από την ημέρα που θα έρθει ο έλεγχος από τον ΟΑΕΔ, οπότε και στήνεται ένα «σκηνικό» μαθήματος. Έτσι οι εταιρείες παίρνουν την αμοιβή τους, οι άνεργοι το επίδομα και επιμόρφωση δεν γίνεται.

Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι έτσι κατοχυρώνονται οι θέσεις εργασίας όσων δουλεύουν στις εταιρείες επιμόρφωσης και ενισχύονται και οι άνεργοι. Η απάντηση είναι ότι με τα ίδια χρήματα θα μπορούσε να γίνει κάτι πολύ πιο δημιουργικό, διατηρώντας τις θέσεις εργασίας, αφού εταιρείες Συμβούλων θα εργαστούν και οι άνεργοι θα έχουν μια πολύ καλύτερη εξέλιξη από ένα απλό επίδομα που κάποια στιγμή σταματά.

Για την υποστήριξη σε ένα επιχειρηματικό ξεκίνημα ανέργων που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία σε επιχειρηματικότητα, απαιτείται η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ο ΟΑΕΔ θα μπορούσε να έχει πιστοποιημένες δεκάδες εταιρίες Συμβούλων Επιχειρήσεων οι οποίες θα αναλάμβαναν να υποστηρίξουν νέα επιχείρηση που ξεκινά.

Η αμοιβή ενός Συμβούλου Επιχειρήσεων που θα αναλάβει να υποστηρίξει το ξεκίνημα μιας νέας επιχείρησης θα πρέπει να είναι κατανεμημένη στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της εταιρίας και το ύψος της να εξαρτάται από τη βιωσιμότητα και τα κέρδη της νέας αυτής εταιρίας.

Η μοναδική αυτή κρατική έμμεση χρηματοδότηση θα δίνεται σε όσες υπο σύσταση επιχειρήσεις υποβάλλουν σχετικό αίτημα, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του ΟΑΕΔ και με προτεραιότητα στις επιχειρήσεις με μετόχους άτομα ευάλωτων ομάδων.

Για τους ανέργους που θα εγγραφούν σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ δίνοντας την άδεια δημοσιοποίησης των στοιχείων τους, οι πιστοποιημένες εταιρίες Συμβούλων θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά τα στοιχεία, με αποτέλεσμα να ομαδοποιούν άτομα που θα μπορούσαν να αναπτύξουν επιχειρηματικότητα σε έναν τομέα και να συνεργάζονται μαζί τους για τη δημιουργία μιας επιχείρησης με τη χρηματοδότησή τους από τον ΟΑΕΔ. Η συνάρτηση του ύψους των αμοιβών των Συμβούλων, από τη βιωσιμότητα και την πορεία των επιχειρήσεων που θα υποστηρίξουν, εξασφαλίζει τις καλύτερες δυνατές επιλογές για το ξεκίνημα αυτών των επιχειρήσεων

διαβάστε επίσης