5 Μαΐου, 2016

Μόνο η κυβέρνηση νοείται ασφάλεια χωρίς συντηρητική εκπαίδευση

Τη μη πραγματοποίηση συντηρητικής εκπαίδευσης του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της δεκαετίας θέτει σε ερώτησή του προς τον Υπουργό Ναυτιλίας ο Ιάσονας Φωτήλας, βουλευτής Αχαΐας του Ποταμιού.

Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία της Ελλάδας, το ανθρώπινο δυναμικό του Λιμενικού Σώματος προσφέρει απρόσκοπτα τις υπηρεσίες του για τη φρούρηση των λιμένων, την προστασία της θαλάσσιας αλιείας, τη διάσωση ανθρώπων που κινδυνεύουν στη θάλασσα, τη διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας, την πάταξη εγκληματικών ενεργειών όπως λαθρεμπόριο καπνού, ναρκωτικών κ.α.
Η κατάλληλη συντηρητική εκπαίδευση του προσωπικού του Λ.Σ. συμβάλλει στην ασφάλεια των πολιτών, αλλά και στην ταυτόχρονη προστασία των ίδιων των λιμενικών. Για το λόγο αυτό ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός αν αληθεύουν οι σχετικές καταγγελίες της μη πραγματοποίησης της συντηρητικής εκπαίδευσης, ποιοι λόγοι οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση και εάν πρόκειται να προβεί σε σχετικές ενέργειες για την εξάλειψη του προβλήματος.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Θέμα: Μόνο η κυβέρνηση νοείται ασφάλεια χωρίς συντηρητική εκπαίδευση

Το Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ) παράγει, αναμφιβόλως, σημαντικό έργο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, που αφορούν κυρίως στη φρούρηση και στον έλεγχο των χωρικών υδάτων της χώρας. Ειδικότερα, το Λιμενικό Σώμα είναι επιφορτισμένο με τη φρούρηση των λιμένων και των εγκαταστάσεων αυτών, την προστασία της θαλάσσιας αλιείας, τη διάσωση ανθρώπων που κινδυνεύουν στη θάλασσα, τη διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας, καθώς και την πάταξη εγκληματικών ενεργειών και μορφές οργανωμένου εγκλήματος που προκύπτουν από το λαθρεμπόριο καπνού, ναρκωτικών κ.α.

Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία της Ελλάδας, το ανθρώπινο δυναμικό του Λιμενικού Σώματος συνεχίζει να προσφέρει απρόσκοπτα τις ανωτέρω υπηρεσίες του, συμβάλλοντας συστηματικά στην προστασία του πολίτη και καταγράφοντας σημαντικές επιτυχίες στην πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος. Ο βαθμός επικινδυνότητας του επαγγέλματος των Λιμενικών ωστόσο διαρκώς αυξάνεται, γεγονός που καθιστά καθ’ όλα επιβεβλημένη την τακτική υποβολή των σε συστηματική εκπαίδευση, προκειμένου οι Λιμενικοί να είναι πάντα σε ετοιμότητα έναντι των κινδύνων που καλούνται να αντιμετωπίσουν.

Πράγματι, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 και 3 του Κανονισμού οπλοκατοχής, οπλοφορίας και οπλοχρησίας προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ΥΑ 1141.1/04/2004 ΦΕΚ Β` 663/7.5.2004), το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος, χάριν διατηρήσεως της ικανότητάς του στο χειρισμό και χρήση των όπλων, πραγματοποιεί συντηρητική εκπαίδευση στην οπλοκατοχή και σκοποβολή, θεωρητική και πρακτική, περιλαμβάνουσα, μεταξύ άλλων, τη λύση, αρμολόγηση και λειτουργία του κατεχόμενου και χρησιμοποιούμενου οπλισμού, την εξάσκηση στη σκοποβολή και τον τρόπο χρήσης των όπλων. Προσέτι δε, κατ’ άρθρο 12 παρ. 4 του ως άνω Κανονισμού, προβλέπεται ότι το ετήσιο πρόγραμμα συντηρητικής εκπαίδευσης στην οπλοτεχνική, ως τούτο καταρτίζεται από την αρμοδία Διεύθυνση Ε.Μ.Ε.Μ., εγκρίνεται με διαταγή του Αρχηγού Λ.Σ. Καίτοι όμως υπάρχει η προμνησθείσα ρητή πρόνοια περί της αναγκαιότητας υποβολής του προσωπικού του Λ.Σ. σε συντηρητική εκπαίδευση, πληροφορούμεθα ότι σε πολλές περιπτώσεις αυτή έχει να πραγματοποιηθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της δεκαετίας.

Επειδή η ασφάλεια των πολιτών και η ταυτόχρονη προστασία των ίδιων των Λιμενικών, αποτελούν άνευ ετέρου ένα ζήτημα ύψιστης σημασίας και λαμβανομένου υπόψη του ότι η τυχόν πλημμελής πραγματοποίηση της εκπαίδευσης του προσωπικού το Λ.Σ. είναι ένα θέμα που σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να διαιωνίζεται, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Αληθεύουν οι καταγγελίες ότι σε πολλές περιπτώσεις η συντηρητική εκπαίδευση των κατώτερων στελεχών του Λ.Σ. έχει να πραγματοποιηθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της δεκαετίας; Πότε ήταν η τελευταία φορά που πραγματοποιήθηκε;

Ποιοι λόγοι οδήγησαν στη μη πραγματοποίηση της συντηρητικής εκπαίδευσης; Μήπως ανάμεσα στους λόγους είναι πιθανές ελλείψεις όπως βασικού εξοπλισμού;

Πρόκειται να προβείτε σε σχετικές ενέργειες για την άμεση κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού του Λ.Σ., προκειμένου να συνεχίσει να επιτελεί το σημαντικό του έργο, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια η δική του, αλλά και γενικότερα όλων των πολιτών;

Ο ερωτών βουλευτής

Ιάσονας Φωτήλας

διαβάστε επίσης