6 Απριλίου, 2016

Μήπως εμπλουτίζονται και φτιάχνονται επιτροπές για να βολεύεται κόσμος;

Επειδή τον τελευταίο καιρό έγινε θόρυβος με τους αθρόους διορισμούς μετακλητών υπαλλήλων, παρατηρείται έντονα το φαινόμενο σύστασης επιτροπών «ειδικών» και άλλων «πεπειραμένων» συμβούλων από την Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ως εναλλακτική μέθοδος βολέματος των ημετέρων αλλά και συνέχισης και τροφοδότησης του πελατειακού κομματικού κράτους.

Πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι γνωστά και διαφανή σε όλη την κοινωνία τα πεπραγμένα των Υπουργών αλλά και οι πραγματικές ανάγκες των κρατικών υπηρεσιών και των δημόσιων φορέων, έτσι ώστε να μην προκύπτουν «ξαφνικά» προσχηματικές ελλείψεις προσωπικού. Κυρίως όμως για να μην παίρνει άδικα η μπάλα όσους με υπευθυνότητα και ακεραιότητα ασκούν τον ρόλο τους, αλλά και για να υπάρχει πραγματική αξιοποίηση του σημαντικού και καταρτισμένου δυναμικού δημοσίων υπαλλήλων στη χώρα.

Για τα παραπάνω ο βουλευτής Αττικής και υπεύθυνος Παιδείας του Ποταμιού Γιώργος Μαυρωτάς κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας κ. Φίλη για τη διαδικασία συγκρότησης, τη στελέχωση και τον ακριβή ρόλο της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Υλοποίησης του Προγράμματος “Modernisation of Higher Education in Greece-MOHE” σε παράλληλη δράση με την ήδη υπάρχουσα Επιτροπή Υλοποίησης του εν λόγω Προγράμματος η οποία αυξήθηκε κατά 9(!) άτομα. Μήπως τελικά οι επιτροπές φτιάχνονται για να βολεύεται κόσμος με πελατειακά κριτήρια;

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Προς: Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Διαδικασία συγκρότησης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την υλοποίηση του Προγράμματος “Modernisation of Higher Education in Greece-MOHE”

Σύμφωνα με την με Αρ. Πρωτ. 10267/Ζ1/21-01-2016 Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κας Α. Αναγνωστοπούλου πραγματοποιήθηκε τροποποίηση της σύνθεσης της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την υποστήριξη της εφαρμογής του Προγράμματος “Modernisation of Higher Education in Greece – MOHE”. Το εν λόγω Πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 154.354,50 ευρώ και φορέας υλοποίησης του είναι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την με αρ. 2014-3690/001-001 σύμβαση με τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε έγκριση της αρ. 391056-EPP-1-2014-1-GR-EPPKA3-BOLOGNA αίτησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων αρ. EACEA 20/2014.

Επειδή στην εν λόγω απόφαση λείπει το σχετικό ως προς ποια προηγούμενη Υπουργική Απόφαση, τροποποιείται η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων.

Επειδή σχεδόν ταυτόχρονα με την εν λόγω απόφαση, τροποποιήθηκε και η σύνθεση της Επιτροπής Υλοποίησης του Προγράμματος προσθέτοντας άλλα 9 άτομα σύμφωνα με τη με Αρ. Πρωτ. 10702/Ζ1/22-01-2016 Απόφαση της κας Αναπληρώτριας Υπουργού.

Και επειδή ενδεχομένως να δίδεται η εντύπωση σύγχυσης μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την Υλοποίηση του Προγράμματος και της Επιτροπής Υλοποίησης του Προγράμματος.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Σύμφωνα με ποιο άρθρο της υπ. Αριθμ. σύμβασης 2014-3690/001-001 με τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων;

2) Το εν λόγω άρθρο, ποια διαδικασία επιλογής και συγκρότησης της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων ορίζει; Προβλέπεται απευθείας επιλογή από τον αρμόδιο Υπουργό ή δίνεται η δυνατότητα προκήρυξης ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωσή της;

3) Με ποια κριτήρια επελέγησαν τα έξι μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων;

4) Ποια ήταν η σύνθεση της προηγούμενης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων; Και για ποιον λόγο έγινε τροποποίηση αυτής σύμφωνα με την με Αρ. Πρωτ 10267/71/21-01-2016 Απόφασή σας;

5) Προβλέπεται αμοιβή για το έργο των μελών της επιτροπής εμπειρογνωμόνων; Και αν ναι ποια είναι αυτή και με βάση ποια παραδοτέα;

6) Ποιες είναι οι αρμοδιότητες και το έργο που έχει να επιτελέσει η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων; Σε ποιο άρθρο της Σύμβασης ορίζονται αυτά;

7) Πότε αναμένεται η ολοκλήρωση της υλοποίησης του Προγράμματος “Modernisation of Higher Education in Greece (MOHE)”;
Παρακαλούμε όπως κατατεθεί η με αρ. 2014-3690/001-001 σύμβαση με τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε έγκριση της αρ. 391056-EPP-1-2014-1-GREPPKA3-BOLOGNA αίτησης “Modernisation of Higher Education in Greece MOHE”, όπως επίσης και το πρακτικό επιλογής των μελών της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.

Ο ερωτών Βουλευτής

Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής