16 Ιουλίου, 2015

Είναι απαραίτητο να συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη στη προσπάθεια υποδοχής και παροχής ασύλου σε όσους έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας

Εγκρίθηκε σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία, στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η έκθεση της γερμανίδας Πράσινης Σκα Κέλλερ σχετικά με τη απόφαση του Συμβουλίου που θέτει προσωρινά μέτρα υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας στον τομέα της διεθνούς προστασίας. Η απόφαση αυτή δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπιστεί η επείγουσα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από την αύξηση των μεταναστευτικών ροών στις χώρες αυτές με τη μεταφορά 40 χιλιάδων προσφύγων σε άλλες χώρες της Ένωσης.

Εγκρίθηκε σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία, στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η έκθεση της γερμανίδας Πράσινης Σκα Κέλλερ σχετικά με τη απόφαση του Συμβουλίου που θέτει προσωρινά μέτρα υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας στον τομέα της διεθνούς προστασίας.

Η απόφαση αυτή δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπιστεί η επείγουσα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από την αύξηση των μεταναστευτικών ροών στις χώρες αυτές με τη μεταφορά 40 χιλιάδων προσφύγων σε άλλες χώρες της Ένωσης.

Προκειμένου όμως να λειτουργήσει ο μηχανισμός αυτός πρέπει να είναι απλός, σαφής και αποτελεσματικός . Ο ευρωβουλευτής του Ποταμιού Μίλτος Κύρκος κατέθεσε τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή οι οποίες και υιοθετήθηκαν. Η πρώτη και σημαντικότερη έχει να κάνει με το κόστος μετακίνησης των προσφύγων. Καθώς το Συμβούλιο θεσπίζει την απόφαση αυτή για να επιτρέψει μια οικονομική ανακούφιση στην Ελλάδα και την Ιταλία θα ήταν αντιπαραγωγικό και σε αντίθεση με το πνεύμα της απόφασης να προστεθεί επιπλέον κόστος για την Ελλάδα και την Ιταλία. Επίσης, επειδή ο μηχανισμός αυτός είναι προσωρινός ο Μίλτος Κύρκος υποστήριξε ότι θα πρέπει να προστεθεί μια ρήτρα αναθεώρησης. Αυτή η ρήτρα, στο τέλος του πρώτου έτους, θα επιτρέψει να εκτιμηθεί η κατάσταση και να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές, εάν αυτό είναι απαραίτητο.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ο Μίλτος Κύρκος δήλωσε:

"Οι αυξανόμενες απαιτήσεις ως προς τις δυνατότητες παροχής ασύλου και η εξεύρεση των απαραίτητων πόρων έχουν θέσει σε δοκιμασία τα κράτη μέλη της πρώτης γραμμής. Για αυτό η απόφαση του Συμβουλίου ως το μέρος της εφαρμογής ενός συνολικού πακέτου για τη μετανάστευση μας βρίσκει απολύτως σύμφωνους. Είναι απαραίτητο να συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη στη προσπάθεια υποδοχής και παροχής ασύλου σε όσους έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας. Βεβαίως είναι λυπηρό που το Συμβούλιο δεν κατάφερε να συμφωνήσει στην υποχρεωτικότητα αυτού του μέτρου".