20 Σεπτεμβρίου, 2014

Μετανάστες

Τομέας Πρόνοιας – ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΕΟΜΠΙΛΛΑ

 • Τα ελληνικά σύνορα αποτελούν και ευρωπαϊκά σύνορα. Η ευθύνη και τα βάρη για τη σωστή φύλαξή τους πρέπει να είναι κοινή και να αφορά και τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενίσχυση της Frontex. Κοινό ευρωπαϊκό μέλημα οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ώστε να μην υπάρχει πια ούτε ένας άνθρωπος πνιγμένος στο Αιγαίο.
 • Αντικατάσταση των εθνικών συστημάτων μετανάστευσης με ένα κοινά αποδεκτό ευρωπαϊκό σύστημα μετανάστευσης με το οποίο θα ελέγχονται οι μεταναστευτικές ροές, οι προϋποθέσεις χορήγησης ασύλου ή/και νομιμοποίησης των παράτυπων μεταναστών. Συντόμευση στις διαδικασίες χορήγησης ασύλου με κριτήρια αντικειμενικά, όπως προβλέπουν οι διεθνείς ρυθμίσεις. Ίδρυση δικτύου συνεργασίας με σχετικές ΜΚΟ. Με δημόσιες και ευρωπαϊκες επιδοτήσεις αλλά και με ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις, υπό τη μορφή χορηγιών, οι ΜΚΟ μπορούν να αναλάβουν την λειτουργία κέντρων διαμονής μεταναστών που εχουν υποβάλλει αίτηση ασύλου (ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων κατηγοριών όπως μητέρες με ανήλικα παιδιά, υπερήλικες, ανάπηροι, κλπ.)
 • Περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση των Περιφερειακών Προγραμμάτων Προστασίας των μεταναστών (που αναγκάστηκαν να μετακινηθούν εξαιτίας διαμαχών ή διωγμών) καθώς και του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους Πρόσφυγες και ορθότερη και δικαιότερη κατανομή των διαθέσιμων πόρων υπέρ των χωρών που δέχονται τα μεγαλύτερο βάρος μεταναστευτικών ροών κυρίως εξαιτίας της γεωγραφικής τους θέσης όπως η χώρα μας.
 • Προκειμένου να ανακοπεί ο ρυθμός των μεταναστευτικών ροών η Ε.Ε οφείλει να συνεχίσει και να επεκτείνει τις πολιτικές οικονομικής βοήθειας και εμπορίου που έχει ήδη εφαρμόσει στις χώρες «αποστολής» μεταναστών, προσφέροντάς τους έτσι κίνητρα μέσω της στοχευμένης χρηματοδότησης, ευκαιριών εκπάιδευσης καθώς και αυξημένων αριθμών νόμιμης μετανάστευσης ως επιβράβευση και ώθηση για ακόμη καλύτερες προσπάθειες αναχαίτησης της ροής της μετανάστευσης.
 • Η Ελλάδα θα πρέπει να διεκδικήσει την αναθεώρηση του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ (2003) η οποία μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρο εγκλεισμού όλων των προσφύγων και οικονομικών μεταναστών, που απλώς χρησιμοποιούν την Ελλάδα ως πέρασμα προς την Ευρώπη. Στα πλαίσια αυτής της αναθεώρησης να γίνει ανακατανομή και μετεγκατάσταση μεταναστών χωρίς χαρτιά με δίκαιη αναλογία σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρώπης
 • Η Ε.Ε να ασκήσει πιέσεις στη Τουρκία, προκειμένου να δεσμευθεί ότι θα δέχεται πίσω όλους τους μετανάστες που εισέρχονται παράνομα στη χώρα μας από τα ελληνοτουρκικά θαλάσσια και χερσαία σύνορα.
 • Συστηματική διαδικασία καταγραφής και ταυτοποίησης  του πληθυσμού των παράτυπων μεταναστών στη χώρα μας με τη συμβολή (οικονομική και υλικοτεχνική) και των υπολοιπών κρατών-μελών της ΕΕ.
 • Άμεση επαναπροώθηση των παράτυπων μεταναστών στις χώρες προέλευσής τους αξιοποιώντας τα ήδη υπάρχοντα ευρωπαϊκά προγράμματα. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικά.
 • Πρέπει να διοχετεύσουμε τους μετανάστες που θέλουν να παραμείνουν και να εργαστούν στην Ελλάδα όπου υπάρχουν ανάγκες, βάσει των δεξιοτήτων τους και με σεβασμό στο δικαίωμά τους για αμοιβή και ασφάλιση, και με αντίστοιχη υποχρέωσή τους για καταβολή φόρων και εισφορών.
 • Δε θα πρέπει να υπάρχουν εμπόδια για τα παιδιά μεταναστών που γεννιούνται και μεγαλώνουν στην Ελλάδα να γίνουν Έλληνες, αν το επιθυμούν.
 • Δικαίωμα ψήφου σε δημοτικές, περιφερειακές και βουλευτικές εκλογές για όσους μετανάστες διαμένουν νόμιμα στη χώρα μας.
 • διαβάστε επίσης