20 Σεπτεμβρίου, 2014

Μετανάστες – Ιθαγένεια

Τομέας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ

Τομέας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ

Το ζήτημα της μετανάστευσης είναι Ευρωπαϊκό και άρα θα πρέπει να γίνει διαμερισμός των ευθυνών ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές χώρες. Η πολιτεία οφείλει να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια στους μετανάστες και να υποστηρίζει δράσεις ενσωμάτωσης. Διαφορετικά δημιουργούμε εχθρούς. Τα παιδιά που ζουν και πηγαίνουν σχολείο στην Ελλάδα θα πρέπει να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια και να έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με όλους τους Έλληνες πολίτες.

1. Θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία με άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού νότου που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης (Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Μάλτα) έτσι ώστε να ασκηθούν πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει τις ευθύνες που της αναλογούν. Το βασικό αίτημα θα πρέπει να προσανατολίζεται στο διαμερισμό και την κατανομή των ευθυνών ανάλογα με την έκταση και τις δυνατότητες ενσωμάτωσης. Κοινή υποδοχή και κοινή διεκπεραίωση αιτημάτων.
2. Να υπάρξει έλεγχος από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τρόπο που η Τουρκία διαχειρίζεται τα Ευρωπαϊκά κονδύλια που της έχουν δοθεί για τη φύλαξη των συνόρων της και την αποτελεσματικότητα της ως προς αυτό. Να ασκηθούν πιέσεις στη Τουρκία, και να τις δοθεί η σχετική χρηματοδότηση, έτσι ώστε, να εξετάζει τα αιτήματα ασύλου και να επιτρέπει την είσοδο στην Ευρώπη μόνο των μεταναστών που κινδυνεύουν στις χώρες προέλευσης τους.
3. Η αξιόπιστη από πλευράς μας διαχείριση των κονδυλίων για το μεταναστευτικό και η προβολή των πρόσφατων θετικών αλλαγών, να είναι το προαπαιτούμενο, έτσι ώστε να διεκδικήσουμε περαιτέρω χρηματοδότηση.
4. Ενέργειες σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής για καλύτερη συνεργασία με τις χώρες προέλευσης. Διαφορετικά οι επαναπροωθήσεις παράνομων μεταναστών δε θα είναι εφικτές.
5. Να δοθούν κίνητρα σε γειτονικές χώρες από τις χώρες προέλευσης να συγκρατούν, να προστατεύουν και να ενσωματώνουν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες.
6. Ίδρυση περισσότερων Κέντρων Πρώτης Υποδοχής Παράνομων Μεταναστών, όπου πέρα από την ανθρωπιστική βοήθεια θα γίνεται η πρώτη διάγνωση και καταγραφή των αιτημάτων και των αναγκών (καλύτερο ‘screening’).
7. Βελτίωση των συνθηκών στα υπάρχοντα κέντρα κράτησης.
8. Δημιουργία προγραμμάτων ενταξιακής πολιτικής και κοινωνικής πρόνοιας για τους οικονομικούς μετανάστες και τους πρόσφυγες.
9. Διοχέτευση των μεταναστών που θέλουν να ζήσουν στη χώρα ανάλογα με τις δεξιότητες τους και τις ανάγκες των περιοχών, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα και φορολογικές υποχρεώσεις.

διαβάστε επίσης