31 Αυγούστου, 2016

«Μετά τα πολυνομοσχέδια τώρα έχουμε και τις πολυτροπολογίες»

Ο βουλευτής Αττικής του Ποταμιού Γιώργος Μαυρωτάς, τοποθετήθηκε κατά τη B’ συζήτηση της Ολομέλειας για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

Ξεκινώντας την ομιλία του, αναφέρθηκε στις νομοτεχνικές βελτιώσεις που κατατέθηκαν στις 30/08/2016 και συγκεκριμένα στο άρθρο 28 του νομοσχεδίου, σύμφωνα με το οποίο δεν επιτρέπεται η συστέγαση ιδιωτικών σχολείων με φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών.

Προκύπτει, λοιπόν, το εύλογο ερώτημα που απαιτεί διευκρίνιση, για το αν δεν θα επιτρέπεται από τα ιδιωτικά σχολεία να έχουν τέτοιες δραστηριότητες ή δεν θα επιτρέπεται να αναπτύσσουν συνεργασίες με τις αντίστοιχες επιχειρήσεις.

Στη συνέχεια τοποθετήθηκε επί της τροπολογίας, που αφορά στα φροντιστήρια και που ενσωματώθηκε στο σχέδιο νόμου με το άρθρο 30, επισημαίνοντας το ασφυκτικό γραφειοκρατικό πλαίσιο που τίθεται στην πρώτη παράγραφο της διάταξης.

Σχετικά με την υπερωριακή απασχόληση των εκπαιδευτικών κατά τις ημέρες αργιών και τις Κυριακές, τόνισε πως είναι σαφώς υπέρ της διάταξης, καθώς αυτό ισχύει και για τους υπόλοιπους εργαζόμενους, ενώ αναφέρθηκε στο ότι είναι θετικό ότι κατατέθηκε νομοτεχνική βελτίωση σύμφωνα με την οποία αποσύρθηκε το παράλογο της αμοιβής των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια των διακοπών όταν τα φροντιστήρια δεν λειτουργούν.

Για την τρίτη παράγραφο του άρθρου 30 και το θέμα των 21 διδακτικών ωρών υποστήριξε ότι απαιτείται διαβούλευση με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη καθώς είναι γνωστό ότι οι εκπαιδευτικοί εκτός από τη διδασκαλία στα φροντιστήρια, εργάζονται και κατ’ οίκον για διόρθωση γραπτών, προετοιμασία θεμάτων και εξετάσεων κτλ. Πρέπει λοιπόν να τους αναγνωριστεί και αυτός ο χρόνος απασχόλησης, οπότε από τις 40 ώρες να γίνει αναγωγή τους σε 21 ώρες εντός της τάξης. Πολύ σημαντικό είναι να λαμβάνεται υπόψη και η βιωσιμότητα αυτών των επιχειρήσεων προκειμένου να μην κλείσουν και χάσουν την δουλειά τους οι εργαζόμενοι ή καταφύγουν σε ελαστικές μορφές εργασίας.

Ο κ. Μαυρωτάς στάθηκε και στην τροπολογία που αφορά στο Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (Ελ.Ιδ.Ε.Κ.), τονίζοντας ότι αναγνωρίζει την ανάγκη να υπάρξει μια πρώτη χρηματοδότηση σε νέους επιστήμονες, ρωτώντας παράλληλα τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Φωτάκη αν είναι επιλέξιμο να δοθούν πόροι με βάση τη σύμβαση, εκτός του φορέα του Ιδρύματος, δηλαδή οι υποτροφίες να πάνε υπό την αιγίδα της Γ.Γ.Ε.Τ, ενώ κανονικά θα έπρεπε να βρίσκονται υπό την αιγίδα του Ελ.Ιδ.Ε.Κ.

Σχετικά με τις εφημερίες στο Αιγινήτειο τόνισε ότι ήρθε με βουλευτική τροπολογία και όχι με υπουργική, κατά τη γνωστή πρακτική, προκειμένου να μην υπάρχει η αντίστοιχη κοστολόγηση που απαιτείται σε αυτή τη περίπτωση.

Με αφορμή την τροπολογία για τα Α.Ε.Ι. παρατήρησε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ο νέος όρος «πολυτροπολογία» καθώς αφορά διάφορα θέματα. Για τη διάταξη που απαγορεύει τις μετακινήσεις καθηγητών στα Α.Ε.Ι. του νομού Αττικής και Θεσσαλονίκης, έκανε τη διορθωτική πρόταση να μην ισχύει όταν το Α.Ε.Ι. προέλευσης είναι και αυτό εντός του νομού Αττικής και Θεσσαλονίκης. Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι θα μπορούσε να μπει και ένα χρονικό όριο σε αυτές τις μετακινήσεις στα τρία ή πέντε έτη.

Σχετικά με την κατάργηση της αυτοδίκαιης διαγραφής σε περίπτωση μη εγγραφής σε δύο εξάμηνα, εξέφρασε την αποδοκιμασία του, προβλέποντας ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του τόνισε πως στα περισσότερα άρθρα για την Ελληνόγλωσση και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση είναι θετικός, ενώ για τις υπόλοιπες διατάξεις είναι επιφυλακτικός ως και αρνητικός. Όσον αφορά στις άσχετες τροπολογίες, παγιώνουν μια πρακτική κακής νομοθέτησης, παραβιάζοντας το άρθρο 88 του Κανονισμού της Βουλής, κάτι το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει.

Δείτε το βίντεο της ομιλίας εδώ:

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας:

Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Θα ξεκινήσω την ομιλία σχετικά με τα άρθρα και τις τροπολογίες με κάποια σχόλια στις νομοτεχνικές βελτιώσεις που ήρθαν χθες και συγκεκριμένα στην τέταρτη νομοτεχνική βελτίωση που έρχεται και αφορά το άρθρο 28, όπου λέει ότι «δεν επιτρέπεται η συστέγαση των ιδιωτικών σχολείων με φροντιστήρια και με κέντρα ξένων γλωσσών». Αυτό είναι κάτι το οποίο υπήρχε στην αρχική έκδοση του νομοσχεδίου, μετά έφυγε. Δεν συζητήσαμε τίποτα τέτοιο στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Δεν ξέρω αν εδώ το Υπουργείο εννοεί ότι τα ιδιωτικά σχολεία θα μπορούν να έχουν αυτές τις δραστηριότητες ή δεν θα μπορούν να τις έχουν ή δεν θα μπορούν να συνεργάζονται με αντίστοιχες επιχειρήσεις φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών. Εδώ θα χρειαστεί μια διευκρίνιση, γιατί αν ισχύει ότι δεν θα έχουν τα ιδιωτικά σχολεία τέτοιες δραστηριότητες, το θεωρώ αρκετά κουτοπόνηρο να μην έχει συζητηθεί καθόλου και να έρχεται αυτό το πράγμα εκ των υστέρων ως νομοτεχνική βελτίωση. Εκτός αν είναι ένα «τυράκι» για τα φροντιστήρια.

Πάμε τώρα στις τροπολογίες. Θα ξεκινήσω από την τροπολογία που έγινε άρθρο, το άρθρο 30 για τα φροντιστήρια. Στην πρώτη παράγραφο τίθεται ένα ασφυκτικό γραφειοκρατικό πλαίσιο, μια γραφειοκρατία που πιστεύουμε θα πνίξει τα μικρά φροντιστήρια και θα ταλαιπωρήσει τις δημόσιες υπηρεσίες.

Στη δεύτερη παράγραφο είμαστε σαφώς υπέρ του να αμείβονται υπερωριακά στις αργίες και τις Κυριακές οι εργαζόμενοι στα φροντιστήρια, όπως όλοι οι εργαζόμενοι. Δεν τίθεται θέμα σε αυτό. Βλέπουμε ότι με μια νομοτεχνική βελτίωση έφυγε το παράλογο του να αμείβονται έτσι και στις διακοπές, γιατί αλλιώς θα έπρεπε όσοι κάνουν θερινά τμήματα να παίρνουν προσαυξήσεις για τη δουλειά που κάνουν. Βρίσκουμε λίγο παράξενο οι εργαζόμενοι να πληρώνονται στις διακοπές, αν το φροντιστήριο είναι κλειστό.

Στην τρίτη παράγραφο για το θέμα των είκοσι ένα διδακτικών ωρών, νομίζουμε ότι χρειάζεται και άλλη διαβούλευση με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, γιατί είναι σαφές ότι οι εκπαιδευτικοί στα φροντιστήρια δουλεύουν και στο σπίτι. Διόρθωση γραπτών, προετοιμασία θεμάτων, εξετάσεων κ.λπ. Πρέπει, λοιπόν, να αναγνωριστεί ο χρόνος που δαπανούν πέρα από τις ώρες απασχόλησης που έχουν στο φροντιστήριο, για όλες αυτές τις δραστηριότητες προετοιμασίας, διόρθωσης γραπτών κ.λπ., οπότε οι σαράντα εβδομαδιαίες ώρες μπορεί να γίνει συζήτηση για την αναγωγή τους σε είκοσι μία ώρες εντός της τάξης. Όμως, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η βιωσιμότητα της επιχείρησης, γιατί αλλιώς θα κλείσουν αυτές οι επιχειρήσεις και θα χάσουν τη δουλειά τους οι εργαζόμενοι ή θα καταφεύγουν σε ελαστικές μορφές εργασίας. Γι’ αυτό λέμε ότι θα χρειαζόταν περισσότερη ζύμωση στο συγκεκριμένο θέμα και διαβούλευση, κάτι που δεν έγινε.

Στην τροπολογία που αφορά το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας το ΕΛΙΔΕΚ αναφέρεται στην εκταμίευση της πρώτης δόσης από τη σύμβαση της χώρας και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Εδώ αναγνωρίζουμε την ανάγκη να υπάρξει μια πρώτη χρηματοδότηση σε λίγους νέους επιστήμονες, για να μην τους χάσουμε και αυτούς.

Ωστόσο, θα πρέπει να σας ρωτήσω αν είναι επιλέξιμο να δοθούν πόροι με βάση την εν λόγω σύμβαση, εκτός του φορέα του Ιδρύματος. Δηλαδή αν είναι επιλέξιμο οι υποτροφίες και όλα αυτά να πάνε υπό την αιγίδα της ΓΓΕΤ, όταν κανονικά θα έπρεπε να είναι υπό την αιγίδα του ΕΛΙΔΕΚ. Θα μας πει, φαντάζομαι, ο κ. Φωτάκης περισσότερα πάνω σε αυτό.

Σχετικά με τις εφημερίες στο «Αιγινήτειο», που έρχεται με βουλευτική τροπολογία, να σημειώσω ότι είναι η γνωστή πρακτική, έτσι ώστε να μην υπάρχει κοστολόγηση που θα απαιτούσε η αντίστοιχη υπουργική τροπολογία.

Σχετικά με την επιμόρφωση των κληρικών και λαϊκών στελεχών της εκκλησίας με εντυπωσίασε ότι αυτή η τροπολογία δεν ήρθε από Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπως θα περίμενε κανένας, αλλά ήρθε από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και όχι από το ίδιο το Υπουργείο, το Υπουργείο Θρησκευμάτων, που θα ήταν φυσιολογικό να έρθει. Απόρησα, δηλαδή, με τη γνώση των σχετικών θεμάτων με τόσες πολλές λεπτομέρειες, τη σχέση με τα εκκλησιαστικά θέματα που συνεπάγεται. Να, λοιπόν, που σπάνε τα στερεότυπα που είχα στο μυαλό μου.

Πάμε στην τροπολογία για τα ΑΕΙ. Εδώ να πούμε ότι πρέπει να εισάγουμε έναν νέο όρο. Όπως λέμε «πολυνομοσχέδιο», πρέπει να εισάγουμε και τον όρο «πολυτροπολογία». Αυτή αφορά διάφορα θέματα. Στην παράγραφο 1β του πρώτου άρθρου απαγορεύονται οι μετακινήσεις καθηγητών, εάν ο προορισμός είναι τα ΑΕΙ του Νομού Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Εδώ θα ήθελα να κάνω μία διορθωτική πρόταση. Δεν βρίσκω γιατί να απαγορεύονται αυτές οι μετακινήσεις, εάν τα ΑΕΙ προέλευσης, κυρία Υπουργέ, είναι και αυτά από τον Νομό Αττικής. Γιατί, δηλαδή, κάποιος από το Πολυτεχνείο να μην μπορεί να πάει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο και τούμπαλιν; Καταλαβαίνω να μην υπάρχει αποψίλωση ουσιαστικά των επαρχιακών πανεπιστημίων, αλλά από πανεπιστήμιο του Νομού Αττικής νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να υπάρχει μετακίνηση σε άλλο ΑΕΙ του Νομού Αττικής.

Επίσης, θα μπορούσαμε να βάλουμε και χρονικό όριο σε αυτές τις μετακινήσεις τα τρία χρόνια, τα πέντε χρόνια, έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη άνεση στις γενικές συνελεύσεις να δίνουν τις αντίστοιχες άδειες, να υπάρχει δηλαδή μεγαλύτερη κινητικότητα.

Παρακάτω, στο άρθρο 2, προχωράτε στην κατάργηση της αυτοδίκαιης διαγραφής λόγω μη εγγραφής σε δύο εξάμηνα, όπως υπήρχε στον ν. 4009. Εδώ πρέπει να πούμε: Ήμαρτον! Ούτε αυτό δηλαδή δεν θα πρέπει να κάνουν οι λιμνάζοντες φοιτητές; Ούτε να γράφονται μία φορά τον χρόνο; Θα αρκεί δηλαδή μόνο η εγγραφή τους στο πρώτο έτος.

Αυτό θα δημιουργήσει διάφορα προβλήματα κατά τη γνώμη μας. Αν καταργηθεί η υποχρέωση εγγραφής κάθε χρόνο, πώς θα ξέρει το κάθε τμήμα πόσοι είναι οι φοιτητές του; Πώς θα υπολογίζονται οι διάφορες μετρικές ανά φοιτητή που χρειάζονται για την αξιολόγηση τα τμήματα και τα πανεπιστήμια; Θα έχουμε δύο κατηγορίες φοιτητών: τους εγγεγραμμένους και τους μη εγγεγραμμένους, αλλά και μη διαγραμμένους και θα χάσουμε τον μπούσουλα. Δεν θα ξέρουμε δηλαδή πόσοι είναι οι φοιτητές είναι η δύναμη του κάθε τμήματος, τι καταστάσεις θα πρέπει να ετοιμάζει η κάθε γραμματεία, εάν θα ψηφίζουν ή δεν θα ψηφίζουν οι συγκεκριμένοι φοιτητές στις εκλογές. Γενικά η διάταξη αυτή πιστεύουμε ότι θα κάνει τα πράγματα λίγο παραπάνω κουλουβάχατα στα πανεπιστήμια, που δεν θα ξέρουν πόσους φοιτητές έχουν.

Στο άρθρο -πάλι στην ίδια πολυτροπολογία είμαστε-για τα αυτοδύναμα ΤΕΙ είναι η τρίτη τροποποίηση που κάνετε για τα μη αυτοδύναμα τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ σε διάστημα τριών μηνών. Με τον ν. 4386/2016 είχατε βάλει αυτήν ακριβώς την ίδια διάταξη, στο άρθρο 57 στην παράγραφο 2, και τροποποιούσατε το άρθρο 39 του ν. 4186/2013. Τον Ιούλιο, πριν από δύο μήνες, με τον ν. 4405 την βγάλατε αυτήν την παράγραφο και τώρα ξαναμπαίνει. Να περιμένουμε μήπως ξαναβγεί. Και το ζήτημα είναι σε ποιο τμήμα αναφερόμαστε και για ποιο τμήμα γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Θα περιμένουμε από την κυρία Αναπληρώτρια Υπουργό να μας πει.

Για τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών σε κόμματα, κάτι για το οποίο ρώτησα εχθές τον κ. Φίλη, δεν άκουσα να λέει κάτι. Μπορεί να το πει στη συνέχεια στις ομιλίες του. Σας θυμίζω ότι έστειλε ένα έγγραφο με το οποίο ζήταγε να ενημερώσουν τα κόμματα για το ποιοι είναι αποσπασμένοι σε αυτά. Απάντησε το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ. Τα άλλα κόμματα δεν απάντησαν. Και καλά τα άλλα κόμματα, αλλά ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ; Αγνοεί τον Υπουργό του ή είναι τόσοι πολλοί οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί και δεν θέλει να το σκαλίσει; Και ο Υπουργός τι κάνει; Το δέχεται έτσι αυτό;

Τέλος πάντων, στα περισσότερα άρθρα για την ελληνόγλωσση και διαπολιτισμική εκπαίδευση είμαστε θετικοί. Στις υπόλοιπες διατάξεις όμως είμαστε επιφυλακτικοί ως αρνητικοί. Για τις τροπολογίες θεωρούμε ότι παγιώνουν μια πρακτική κακής νομοθέτησης.

Ένα φρένο σε αυτό που αφορά τον Κανονισμό της Βουλής, το άρθρο 88, που παραβιάζεται συστηματικά με τις άσχετες τροπολογίες που εισάγονται, θα ήταν η ψήφιση των τροπολογιών να γίνεται με αυξημένη πλειοψηφία, έτσι ώστε να αναχαιτιστεί λίγο αυτή η κακή συνήθεια ή αλλιώς θα πρέπει να ψηφίσουμε έναν νόμο που να λέει ότι με βάση τον νόμο αυτόν πρέπει να εφαρμόζουμε τον Κανονισμό της Βουλής, που έχει αρχίσει να ξεχειλώνει πολύ.

Ευχαριστώ πολύ.