29 Αυγούστου, 2016

Μεγάλη καθυστέρηση της ανάπτυξης του διαδικτύου στην Ελλάδα

Τη χειρότερη επίδοση της Ελλάδας μεταξύ των 32 κρατών του ΟΟΣΑ, όσον αφορά στις ευρυζωνικές συνδέσεις μέσω οπτικών ινών, επισημαίνει με ερώτησή του προς τον Υπουργό Ανάπτυξης ο Ιάσονας Φωτήλας, βουλευτής Αχαΐας του Ποταμιού.

Η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας – δηλαδή ενός προηγμένου και καινοτόμου περιβάλλοντος που αποτελείται από γρήγορες συνδέσεις στο διαδίκτυο – δημιουργεί από τη μια οικονομικά οφέλη και αύξηση του ΑΕΠ μέσω της πραγματοποίησης επενδύσεων και επομένως νέων θέσεων εργασίας, της βελτίωσης της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και της βελτίωσης του οικογενειακού εισοδήματος και από την άλλη κοινωνικά οφέλη όπως δυνατότητα online παροχής υπηρεσιών του δημοσίου, βελτίωση δημόσιας ασφάλειας κ.α. Για το λόγο αυτό ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός σε ποιες ενέργειες έχει προβεί μέχρι σήμερα, εάν θα μπορέσει να επιτευχθεί ο στόχος που θέτει η Ε.Ε. μέχρι το 2020 και ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα της κυβέρνησης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Θέμα: Μεγάλη καθυστέρηση της ανάπτυξης του διαδικτύου στην Ελλάδα

Με τον όρο Ευρυζωνικότητα εννοούμε ένα προηγμένο και καινοτόμο περιβάλλον, από κοινωνική και τεχνολογική άποψη, το οποίο αποτελείται από γρήγορες συνδέσεις στο Διαδίκτυο και σωστές, ολοκληρωμένες δικτυακές υποδομές για την ανάπτυξη νέων ευρυζωνικών εφαρμογών και υπηρεσιών. Το Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη αποτελεί την πρώτη από τις 7 πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Europe 2020 και φιλοδοξεί να βοηθήσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ε.Ε. να αποκομίσουν τα μέγιστα οφέλη από τις ψηφιακές τεχνολογίες. Η πλήρης υλοποίησή της αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ κατά 5% και στη δημιουργία άνω των 3 εκ. νέων θέσεων εργασίας. Για το Ψηφιακό Θεματολόγιο ως δείκτες παρακολούθησης έχουν τεθεί α) έως το 2013, καθολική διαθεσιμότητα υπηρεσιών βασικής ευρυζωνικής πρόσβασης σε όλη την Ευρώπη, β) έως το 2020, διαθεσιμότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο με ταχύτητες άνω των 30 Mbps για όλους τους Ευρωπαίους και γ) έως το 2020 τουλάχιστον 50% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών να διαθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυο με ταχύτητα άνω των 100Mbps.

Σε πρόσφατα δημοσιεύματα γίνεται γνωστό ότι η Ελλάδα έχει σήμερα τη χειρότερη επίδοση μεταξύ 32 κρατών του ΟΟΣΑ, όσον αφορά τις ευρυζωνικές συνδέσεις μέσω οπτικών ινών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν μόλις το 0.2% του συνόλου. Η χώρα μας απέχει μακρά του μέσου όρου των 32 χωρών αναφορικά με το ποσοστό των συνδέσεων σε δίκτυα οπτικών ινών στο σύνολο των ευρυζωνικών συνδέσεων, που βρίσκεται για τα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ στο 17.9%. Η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας δημιουργεί οικονομικά οφέλη και αύξηση του ΑΕΠ μέσω της πραγματοποίησης επενδύσεων για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών που δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, μέσω της βελτίωσης της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και μέσω της βελτίωσης του οικογενειακού εισοδήματος. Ταυτόχρονα έχει και κοινωνικά οφέλη όπως τη δυνατότητα Online παροχής υπηρεσιών του δημοσίου και της βελτίωσης της δημόσιας ασφάλειας, τη σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων και της βελτίωσης της κοινωνικής συνοχής, την προαγωγή της ισότητας και της κοινωνικής ένταξης μειονεκτουσών ομάδων, τη δυνατότητα για εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων ενηλίκων και παιδιών, τη θετική επίδραση στο περιβάλλον κ.α.

Το Ποτάμι υποστηρίζει την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και σε επίπεδο προσφοράς αλλά και σε επίπεδο ζήτησης εξαιτίας του γεγονότος ότι δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για οικονομική ανάπτυξη, απασχόληση, εξωστρέφεια και καινοτομία.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί έως τώρα για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και σε ποιες θα προβείτε στο άμεσο μέλλον;

2. Ποια είναι τα αποτελέσματα από τις σχετικές ενέργειες; Έχει επιτευχθεί ο σχετικός στόχος; Θα μπορέσει να επιτευχθεί ο τελικός στόχος μέχρι το 2020 και για την Ελλάδα;

3. Ποιος είναι ο σχεδιασμός με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της κυβέρνησης;

Ο ερωτών βουλευτής
Ιάσονας Φωτήλας- Αχαΐας

Σχετικά