24 Νοεμβρίου, 2016

Μέχρι πότε θα παραμένει ακέφαλο το Nοσοκομείο Πέλλας;

Tο Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας με τις νοσοκομειακές μονάδες Έδεσσας και Γιαννιτσών παραμένει εδώ και 11 μήνες χωρίς Διοικητή. Αξίζει να τονιστεί ότι κενή θέση Διοικητή υπάρχει μόνο σε Πέλλα, Χίο και Ανατολική Αχαΐα, ενώ εκκρεμεί ο ορισμός σειράς Αναπληρωτών Διοικητών. Στην Πέλλα, για την ακρίβεια, όταν είχαν προκηρυχθεί οι θέσεις Διοικητών, είχαν υποβληθεί βιογραφικά, αλλά κρίθηκαν ανεπαρκή και οι θέσεις επαναπροκηρύχθηκαν. Στις 14/10 έληξε η προθεσμία της 2ης προκήρυξης και έως σήμερα δεν υπήρξε καμία εξέλιξη.

Η έλλειψη Διοίκησης έχει ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση έντονων προβλημάτων στην οργάνωση και τη λειτουργία του. Πιο χαρακτηριστικό από αυτά είναι η αδυναμία στελέχωσης του Νοσοκομείου, αφού οι θέσεις των γιατρών, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, προκηρύσσονται με απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δυο μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της έγκρισης του Υπουργού Υγείας. Τον Αύγουστο ορίστηκε ο Αναπληρωτής Διοικητής των δύο Νοσοκομείων, αλλά έκτοτε δεν έγινε η παραμικρή κίνηση, ώστε να διοριστεί Διοικητής. Στα Νοσοκομεία οι ελλείψεις είναι πολλές. Συγκεκριμένα, έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Υγείας η τοποθέτηση επτά Επιμελητών Β’ στο Νοσοκομείο Γιαννιτσών -ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Αναισθησιολογίας, Ορθοπαιδικής, Ψυχιατρικής, Μαιευτικής Γυναικολογίας, Παθολογίας και Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας–Φυματολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας για την ΜΕΘ- και τεσσάρων συνολικά Επιμελητών Β’ στο Νοσοκομείο Έδεσσας και πιο συγκεκριμένα δύο επιμελητών Β’ ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Ορθοπαιδικής για το ΤΕΠ, ενός Επιμελητή Β’ ειδικότητας Παθολογίας και ενός Επιμελητή Β’ ειδικότητας Παιδιατρικής. Ωστόσο, παρά την έγκριση πλήρωσης των θέσεων γιατρών και την προκήρυξη των εν λόγω θέσεων τον Ιούνιο, δεν μπορεί να προχωρήσει η πρόσληψή τους, επειδή δεν έχει οριστεί ακόμη Διοικητής. Ο βουλευτής Λάρισας με το Ποτάμι, κ. Κώστας Μπαργιώτας, ρωτά πότε θα οριστεί Διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας, που οφείλεται η καθυστέρηση και ζητά να προσκομιστεί το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης με το οποίο η προηγούμενη διαδικασία κηρύχθηκε άκαρπη.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης & AKE:

Προς: Τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: «Μέχρι πότε θα παραμένει ακέφαλο το Nοσοκομείο Πέλλας;»

Κύριε Υπουργέ,

το Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας με τις νοσοκομειακές μονάδες Έδεσσας και Γιαννιτσών παραμένει εδώ και 11 μήνες χωρίς Διοικητή. Αξίζει να τονιστεί ότι κενή θέση Διοικητή υπάρχει μόνο σε Πέλλα, Χίο και Ανατολική Αχαΐα, ενώ εκκρεμεί ο ορισμός σειράς Αναπληρωτών Διοικητών. Στην Πέλλα, για την ακρίβεια, όταν είχαν προκηρυχθεί οι θέσεις Διοικητών, είχαν υποβληθεί βιογραφικά, αλλά κρίθηκαν ανεπαρκή και οι θέσεις επαναπροκηρύχθηκαν. Στις 14/10 έληξε η προθεσμία της 2ης προκήρυξης και έως σήμερα δεν υπήρξε καμία εξέλιξη.

Η έλλειψη Διοίκησης έχει ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση έντονων προβλημάτων στην οργάνωση και τη λειτουργία του. Πιο χαρακτηριστικό από αυτά είναι η αδυναμία στελέχωσης του Νοσοκομείου, αφού οι θέσεις των γιατρών, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, προκηρύσσονται με απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δυο μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της έγκρισης του Υπουργού Υγείας. Τον Αύγουστο ορίστηκε ο Αναπληρωτής Διοικητής των δύο Νοσοκομείων, αλλά έκτοτε δεν έγινε η παραμικρή κίνηση, ώστε να διοριστεί Διοικητής. Στα Νοσοκομεία οι ελλείψεις είναι πολλές. Συγκεκριμένα, έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Υγείας η τοποθέτηση επτά Επιμελητών Β’ στο Νοσοκομείο Γιαννιτσών -ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας, Αναισθησιολογίας, Ορθοπαιδικής, Ψυχιατρικής, Μαιευτικής Γυναικολογίας, Παθολογίας και Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας–Φυματολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας για την ΜΕΘ- και τεσσάρων συνολικά Επιμελητών Β’ στο Νοσοκομείο Έδεσσας και πιο συγκεκριμένα δύο επιμελητών Β’ ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Ορθοπαιδικής για το ΤΕΠ, ενός Επιμελητή Β’ ειδικότητας Παθολογίας και ενός Επιμελητή Β’ ειδικότητας Παιδιατρικής. Ωστόσο, παρά την έγκριση πλήρωσης των θέσεων γιατρών και την προκήρυξη των εν λόγω θέσεων τον Ιούνιο, δεν μπορεί να προχωρήσει η πρόσληψή τους, επειδή δεν έχει οριστεί ακόμη Διοικητής.

κατόπιν αυτών ερωτάστε:

Πότε θα οριστεί Διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας; Που οφείλεται η καθυστέρηση;

Παρακαλώ να μας προσκομίσετε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης με το οποίο η προηγούμενη διαδικασία κηρύχθηκε άκαρπη.

Ο ερωτών & αιτών βουλευτής
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας - Λάρισας