17 Ιουνίου, 2015

Με λουκέτο κινδυνεύουν τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης

Ο βουλευτής του Ποταμιού, κ. Κωνσταντίνος Μπαργιώτας, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον άμεσο κίνδυνο λουκέτου που αντιμετωπίζουν τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.

Ο βουλευτής του Ποταμιού, κ. Κωνσταντίνος Μπαργιώτας, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον άμεσο κίνδυνο λουκέτου που αντιμετωπίζουν τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.

Σύμφωνα με το Ν. 3879/2010 τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) συστήνονται και λειτουργούν σε όσους Δήμους το επιθυμούν. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσιακές μονάδες των Δήμων που ασκούν αρμοδιότητες δια βίου μάθησης ιδρύουν ΚΔΒΜ, στα οποία υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Σχεδόν όλοι οι Δήμοι ανταποκρίθηκαν και τα ΚΔΒΜ ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το 2013. Μόνο στο Νομό Λάρισας λειτουργούν επτά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Λάρισας, Ελασσόνας, Κιλελέρ, Φαρσάλων, Τυρνάβου, Αγιάς, Τεμπών). Το φυσικό τους αντικείμενο λήγει στις 30 Ιουνίου 2015.
Μέχρι σήμερα στα περισσότερα από 100 προγράμματα των ΚΔΒΜ έχουν εκπαιδευτεί 194.623 πολίτες και στα 12.349 τμήματα που έχουν δημιουργηθεί σε όλη τη χώρα, οι απασχολούμενοι (στελέχη, εκπαιδευτές κλπ) προσεγγίζουν τις 6.500 διαθέτοντας όλα τα απαιτούμενα και εξειδικευμένα προσόντα για την επίτευξη των στόχων της διά βίου εκπαίδευσης. Πρόκειται για ανθρώπους που αξιολογήθηκαν, καθώς ακολουθήθηκαν αξιοκρατικές διαδικασίες μέσω συγκεκριμένων προκηρύξεων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και συγκεκριμένη μοριοδότηση προσόντων (υποβολή και ηλεκτρονικής αίτησης που υπολογίζει τα μόρια με βάση τα προσόντα).

Το πρόγραμμα των ΚΔΒΜ υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ειδικότερα μέσω του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Ειδικά για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Νότιου Αιγαίου το πρόγραμμα λειτούργησε και λειτουργεί με εθνικούς πόρους σε αντίθεση με όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Μέχρι την ένταξη του προγράμματος στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, εάν δεν υπάρξει παράταση λειτουργίας του (χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ υπάρχει μέχρι 31/12/2015), προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η παροχή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους πολίτες και προκύψει μια διακοπή σε αυτή την φάση του έργου, θα οδηγήσει σε δυσλειτουργίες και θα υπονομεύσει το θεσμό της Δια Βίου Μάθησης. Κάτι αντίστοιχο συνέβη στο παρελθόν (2011) με το κλείσιμο των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων, όταν η χώρα έμεινε για δύο έτη χωρίς εκπαίδευση ενηλίκων.

Σε ό, τι αφορά τον άξονα προτεραιότητας 9 (ΑΠ9), δηλαδή Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο, έχει ανακοινωθεί ότι ήδη το έργο παρατείνεται μέχρι και τον Ιούλιο του 2016, σε αντίθεση με τους άξονες προτεραιότητας 7 και 8 (υπόλοιπη Ελλάδα), στους οποίους δεν δίνεται παράταση και «κλείνουν» όλα τα ΚΔΒΜ των Δήμων στις 30/06/2015, με απρόβλεπτες συνέπειες για τις τοπικές κοινωνίες. Το ΠΟΤΑΜΙ ρωτά τον Υπουργό, εάν θα δοθεί άμεσα παράταση, ώστε να μην «κλείνουν» όλα τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων στις 30/06/2015 και σε ποιες διαπραγματευτικές ενέργειες έχει προβεί, ώστε να επιτευχθεί η παράταση.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Κινδυνεύουν άμεσα με κλείσιμο τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης».

Σύμφωνα με το Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163, Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις) τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) συστήνονται και λειτουργούν σε όσους Δήμους το επιθυμούν. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσιακές μονάδες των Δήμων που ασκούν αρμοδιότητες δια βίου μάθησης ιδρύουν ΚΔΒΜ, στα οποία υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Η συγκεκριμένη δράση υλοποιήθηκε σε όσους Δήμους ανταποκρίθηκαν (σχεδόν σε όλους).

Για την υποστήριξη της δράσης αυτής και την άμεση εκπαιδευτική παρέμβαση σε τοπικό επίπεδο η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ), ως φορέας πρότασης, ενέταξε τον Απρίλιο του 2012 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», στους Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8 τις Πράξεις με τίτλο «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας ΑΠ7 & ΑΠ8», συνολικού προϋπολογισμού 65.000.000 €, με φορέα υλοποίησης το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) και συνεργαζόμενους εταίρους τους: Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (ΕΣΥΝ) και όλους τους ενδιαφερομένους Δήμους.

Ειδικά για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Νότιου Αιγαίου το πρόγραμμα λειτούργησε και λειτουργεί με εθνικούς πόρους, σε αντίθεση με όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Δεδομένου ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» δεν κάλυπτε τον Άξονα Προτεραιότητας 9 (Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου), η ΓΓΔΒΜ εξασφάλισε από τον τακτικό προϋπολογισμό τους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίηση του έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου» κατά το διάστημα 01/01/2013 ως 30/06/2015 στους Δήμους των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου.

Μέχρι σήμερα στα περισσότερα από 100 προγράμματα των Κ.Δ.Β.Μ. έχουν εκπαιδευτεί 194.623 πολίτες και στα 12.349 τμήματα που έχουν δημιουργηθεί πανελλαδικά, οι απασχολούμενοι (στελέχη, εκπαιδευτές κλπ) προσεγγίζουν τις 6.500 διαθέτοντας όλα τα απαιτούμενα και εξειδικευμένα προσόντα για την επίτευξη των στόχων της διά βίου εκπαίδευσης. Πρόκειται για ανθρώπους που αξιολογήθηκαν, καθώς ακολουθήθηκαν αξιοκρατικές διαδικασίες μέσω συγκεκριμένων προκηρύξεων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και συγκεκριμένη μοριοδότηση προσόντων (υποβολή και ηλεκτρονικής αίτησης που υπολογίζει τα μόρια με βάση τα προσόντα).

Σε ό,τι αφορά τον άξονα προτεραιότητας 9 (ΑΠ9), δηλαδή Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο, έχει ανακοινωθεί ότι ήδη το έργο παρατείνεται μέχρι και τον Ιούλιο του 2016, σε αντίθεση με τους άξονες προτεραιότητας 7 και 8 (υπόλοιπη Ελλάδα), στους οποίους δεν δίνεται παράταση και «κλείνουν» όλα τα ΚΔΒΜ των Δήμων στις 30/06/2015, με απρόβλεπτες συνέπειες για τις τοπικές κοινωνίες.

Μέχρι την ένταξη του προγράμματος στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, εάν δεν υπάρξει παράταση λειτουργίας του (χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ υπάρχει μέχρι 31/12/2015), προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η παροχή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους πολίτες και προκύψει μια διακοπή σε αυτή την φάση του έργου, θα οδηγήσει σε δυσλειτουργίες και θα υπονομεύσει το θεσμό της Δια Βίου Μάθησης. Κάτι αντίστοιχο συνέβη στο παρελθόν (2011) με το κλείσιμο των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων, όταν η χώρα έμεινε για δύο έτη χωρίς εκπαίδευση ενηλίκων.

Επειδή η Διά Βίου Μάθηση συμβάλλει στην αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου κεφαλαίου και αποτελεί όχημα για την τοπική ανάπτυξη.

Επειδή μόνο στο Νομό Λάρισας λειτουργούν επτά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Λάρισας, Ελασσόνας, Κιλελέρ, Φαρσάλων, Τυρνάβου, Αγιάς, Τεμπών).

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Θα δοθεί άμεσα παράταση, ώστε να μην «κλείνουν» όλα τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων στις 30/06/2015;

2) Σε ποιες διαπραγματευτικές ενέργειες έχετε προβεί, ώστε να επιτευχθεί η παράταση;

Ο ερωτών βουλευτής
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας – Λάρισας

17 Ιουνίου 2015