5 Μαΐου, 2015

Yπερψηφίστηκε από την αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η γνωμοδότηση του Μ. Κύρκου σχετικά με την πολιτική της ΕΕ στον τομέα του πολιτιστικού τουρισμού

Ο πολιτιστικός τουρισμός αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία που διαθέτει σήμερα η Ε.Ε. αντιπροσωπεύοντας το 40 % περίπου του ευρωπαϊκού τουρισμού, χάρη στην πλούσια πολιτιστική, καλλιτεχνική, θρησκευτική και ιστορική κληρονομιά, τους φυσικούς πόρους, τη γεωγραφική θέση, την ποικιλία των τοπίων της.

Yπερψηφίστηκε σήμερα η γνωμοδότηση του ευρωβουλευτή του Ποταμιού και μέλους της Ομάδας Δράσης για τον Τουρισμό (Tourism Task Force) του ΕΚ Μ Κύρκου με τίτλο: «Προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης».

Με τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση, η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού εισηγείται στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι επί της ουσίας αρμόδια για το συγκεκριμένο ζήτημα να συμπεριλάβει προτάσεις όπως:

 1. Τόνωση του πολιτιστικού τουρισμού σε αγροτικές, ορεινές, παράκτιες και νησιωτικές περιοχές που προσφέρουν άθικτο φυσικό περιβάλλον και τοπία, παραδοσιακό πολιτισμό, τοπικά προϊόντα, γαστρονομικές παραδόσεις και γνησιότητα. Η ενίσχυση σε αυτές τις περιοχές αποτελεί ισχυρή κινητήρια δύναμη για την τοπική ανάπτυξη.
 2. Λήψη μέτρων για τη μείωση του διοικητικού φόρτου, την εξασφάλιση ενός επαρκούς ρυθμιστικού πλαισίου των επιχειρήσεων - ιδίως τις μικρομεσαίων και των νεοϊδρυθείσων- που ενεργοποιούνται στον τομέα του τουρισμού.
 3. Αξιοποίηση των κονδυλίων της ΕΕ που σχετίζονται με τον πολιτιστικό τουρισμό, διαφάνεια και πιο ανοιχτή προσέγγιση εκ μέρους της Επιτροπής σχετικά με την έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων για την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
 4. Διασφάλιση αειφόρου και υπεύθυνου τουρισμού, που θα ανταποκρίνεται στις ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις των διαρθρωτικών αλλαγών που προκαλεί ο τουρισμός και στους κινδύνους που αντιμετωπίζει η πολιτιστική κληρονομιά λόγω μαζικού τουρισμού.
 5. Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της ψηφιοποίησης της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης ως μέσων για την προώθηση του μοναδικού πολιτιστικού της πλούτου παγκοσμίως.
 6. Διαπεριφερειακή και διασυνοριακή ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων, όπως είναι οι Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Διαδρομές.
 7. Ανάπτυξη βιώσιμων διατροπικών υποδομών και της διασυνοριακής συνδεσιμότητας για την βελτίωση της προσβασιμότητα εν γένει και ιδίως των απομακρυσμένων τουριστικών προορισμών.
 8. Διευκόλυνση προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρίες ή χαμηλής κινητικότητας, νέους, ηλικιωμένους και οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα.

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ο κ. Κύρκος δήλωσε: «Ο πολιτιστικός τουρισμός αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία που διαθέτει σήμερα η Ε.Ε. αντιπροσωπεύοντας το 40 % περίπου του ευρωπαϊκού τουρισμού, χάρη στην πλούσια πολιτιστική, καλλιτεχνική, θρησκευτική και ιστορική κληρονομιά, τους φυσικούς πόρους, τη γεωγραφική θέση, την ποικιλία των τοπίων της. Η οικονομική κρίση έχει στερήσει κονδύλια από έναν τομέα που έχει πληγεί περισσότερο από τις περικοπές, με αποτέλεσμα την εγκατάλειψη, παραμέληση και υποβάθμιση πολύτιμων πολιτιστικών αξιοθέατων που έχουν πέσει σε λήθη, σε βάρος της κοινωνίας και του τομέα του τουρισμού. Ο πολιτιστικός τουρισμός δημιουργεί ευκαιρίες για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την τοπική ανάπτυξη, συμβάλλοντας στη μείωση του εποχικού και γεωγραφικού συγκεντρωτισμού. Υπάρχει μεγάλο δυναμικό σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ενεργοποιούνται στο χώρο αυτό, οι οποίες αποτελούν και το 95% των επιχειρήσεων του συγκεκριμένου τομέα. Κλειδί για την επιτυχία και την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τομέα του τουρισμού είναι φυσικά η ποιότητα των υπηρεσιών και οι υψηλού επιπέδου επαγγελματικές δεξιότητες.»
Αναφερόμενος στην Ελλάδα είπε: «Ειδικά για την Ελλάδα, όπου τόσο ο τομέας του πολιτισμού όσο και του τουρισμού αποτελεί το συγκριτικό της πλεονέκτημα, πρέπει να υπάρξει ένας βιώσιμος εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός που θα εντάσσει προτεραιότητες όπως:

 1. Μείωση των διοικητικών αγκυλώσεων, σταθεροποίηση και ξεκαθάρισμα του φορολογικού πεδίου ώστε να στηριχθεί η ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης στον τομέα του πολιτιστικού τουρισμού
 2. Συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης με τουριστικούς επιχειρηματίες (τουριστικά πρακτορεία, ενώσεις ξενοδόχων, αεροπορικές εταιρείας), μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο και φορείς του πολιτισμού. Τόνωση του εγχώριου τουρισμού με την προώθηση των λιγότερο ευρέως γνωστών πολιτιστικών αξιοθέατων.
 3. Εξορθολογισμός της λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων με στόχο την προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους επισκέπτες. Υποδομές για άτομα με αναπηρίες, κατηγορίες μειωμένων εισιτηρίων, διευρυμένα ωράρια ιδιαίτερα σε περιόδους τουριστικής αιχμής, εκσυγχρονισμός πωλητηρίων, σύγχρονη διαδικτυακή παρουσία.
 4. Τουριστική αξιοποίηση των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων με τη δημιουργία δικτύων προώθησης, προβάλλοντάς τες ως μέρος ενός μακροπρόθεσμου και ακριβούς χρονικού προγραμματισμού.
 5. Απλοποίηση έκδοσης θεωρήσεων VISA και άνοιγμα της αγοράς στις χώρες BRICS.
 6. Προώθηση διαφοροποιημένων τουριστικών προϊόντων που δεν συγκεντρώνονται μόνο στους θερινούς μήνες και είναι προσοδοφόρα και για τις τοπικές οικονομίες.

Η πολιτιστική πολυμορφία της χώρας μας είναι μοναδική και πρέπει να αξιοποιηθεί, πάντα με κεντρικό γνώμονα την προστασία των πολιτιστικών χώρων και του περιβάλλοντος χώρου. Πρέπει να δημιουργήσουμε ευκαιρίες, κίνητρα και θέσεις εργασίας στον τομέα που αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της χώρας.»

5 Μαΐου 2015