20 Σεπτεμβρίου, 2014

Λαθρεμπόριο και φοροαποφυγή καυσίμων

Τομέας Οικονομικών, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ

Τομέας Οικονομικών, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ

Λαθρεμπόριο καυσίμων
1. Άμεση εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου εισροών-εκροών όγκου καυσίμων σε όλα τα στάδια διακίνησης μέχρι και τον τελικό καταναλωτή

  • Διυλιστήρια
  • Δεξαμενές καυσίμων εταιρειών
  • Αποθήκες τελωνείων
  • Εγκαταστάσεις χημικών προϊόντων
  • Μέσα μεταφοράς
  • Πρατήρια

2. Απορρόφηση μέρους του αποθέματος που έχει δημιουργηθεί από τον ειδικό λογαριασμό πετρελαιοειδών, ύψους €375 εκ, για τη χρηματοδότηση της εγκατάστασης του συστήματος εισροών–εκροών, με τις προδιαγραφές που θα ορίσει το Υπουργείο Ανάπτυξης, στα περίπου 6.500 πρατήρια της χώρας και στις δεξαμενές καυσίμων. Εκτιμώμενο συνολικό κόστος €200εκ

3. Επέκταση εφαρμογής των συστημάτων εισροών - εκροών στις εγκαταστάσεις χημικών προϊόντων για καταπολέμηση της νέας μορφής νοθείας της βενζίνης με άλλες ουσίες (π.χ. μεθανόλη, τολουόλη, κ.ά.)

4. Εγκατάσταση «Μαύρου Κουτιού»-GPS στα Σλέπια, Βυτιοφόρα και λοιπά μέσα μεταφοράς καυσίμων.

5. Διασταύρωση των στοιχείων ηλεκτρονικού ελέγχου της διαδρομής των μέσων μεταφοράς, με την ημερομηνία και την ώρα εξόδου των καυσίμων εξαγωγής από τα αρμόδια τελωνεία της χώρας

6. Αυστηρός έλεγχος για καταπολέμηση των εικονικών εξαγωγών καυσίμων.

7. Εκσυγχρονισμός των χρονοβόρων και δαπανηρών τελωνειακών διαδικασιών σε συνδυασμό με την εφαρμογή μιας πολιτικής κινήτρων υπέρ των εμπλεκομένων εποπτικών αρχών.

8. Αυστηροποίηση των ποινών: άμεση επιβολή και είσπραξη μεγάλων διοικητικών προστίμων – χωρίς τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης / περαίωσης από οποιαδήποτε αρχή.

Φοροαποφυγή καυσίμων

1. Ταυτόχρονη μείωση του ΕΦΚ και στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Έτσι επιτυγχάνεται μεν εξίσωση των τιμών, προς τα κάτω όμως δε, ενώ διορθώνεται και το πρώτο λάθος του 2010 (αύξηση φόρου στο πετρέλαιο κίνησης με καταστρεπτικές, αλυσιδωτές συνέπειες σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και χωρίς ).

2. Εναλλακτικά (πχ. σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος απ την τρόικα), διατήρηση της υπάρχουσας εξίσωσης, αλλά διεύρυνση των κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης σε μεγαλύτερο αριθμό καταναλωτών.

διαβάστε επίσης