20 Σεπτεμβρίου, 2014

Έλεγχος διαφθοράς δημοσίων λειτουργών

Τομέας Διακυβέρνησης – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

Πολλά είναι, δυστυχώς ακόμα, τα περιστατικά διαφθοράς δημοσίων λειτουργών, με την συναίνεση ή έστω ανοχή των εκάστοτε πολιτικών προϊσταμένων. Προτείνεται ένα απλό και λειτουργικό σύστημα ελέγχου της διαφθοράς, το οποίο βασίζεται στην αρχή ότι ο καλύτερος σύμμαχος κατά της διαφθοράς είναι ο ίδιος ο πολίτης. Δημιουργείται μια νέα Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ) υπαγόμενη στην Αστυνομία, δηλαδή διευρύνεται και ενισχύεται η ήδη υπάρχουσα. Αυτή και μόνο αυτή, με ικανό αριθμό υπαλλήλων αστυνομικών, διώκει τη διαφθορά. Έχει αρμοδιότητα έρευνας και σύλληψης επιόρκων, παρουσία πάντα εισαγγελικού λειτουργού. Ενεργοποιείται μετά από καταγγελία πολίτη, τον οποίο και συμβουλεύει, ώστε να μπορεί να συλληφθεί ο επίορκος ΔΥ επ’ αυτοφώρω. Κίνητρο για τον πολίτη: πολίτης που καταγγέλλει διαφθορά η οποία εντοπίζεται επ’ αυτοφώρω, απαλλάσσεται όλων των φόρων για τρία χρόνια. Πολίτης που προκαλεί διαφθορά επειδή ζήτησε από ΔΥ ‘εκδούλευση’, επίσης καταγγέλλεται, από τον ΔΥ αυτή τη φορά: ο ΔΥ απαλλάσσεται αυτός για τρία χρόνια από τους φόρους που του αναλογούν. Δημόσια διαφημιστική καμπάνια θα πληροφορεί τους πολίτες για την δυνατότητα χρήσης της ΔΕΥ, με ένα τηλεφώνημα, σε τετραψήφιο αριθμό, 24 ώρες το 24ωρο.

Η ίδια η ΔΕΥ πώς δεν διαφθείρεται; Οι ειδικοί αστυνομικοί που την στελεχώνουν γίνονται δεκτοί σε αυτή μετά από ειδικές εξετάσεις και συνέντευξη, όπως στο διπλωματικό σώμα, αλλά και μετά από έγκριση από αυξημένη πλειοψηφία της Βουλής των Ελλήνων (ή όπου αυτό δεν καθίσταται δυνατόν, μετά από έγκριση από ειδική επιτροπή κρίσης του Σώματος Αξιολογητών Δημόσιας Διοίκησης). Είναι δηλαδή ανώτατοι αστυνομικοί κύρους. Μετά από 8 χρόνια αποχωρούν από την υπηρεσία. Όλη τους η περιουσία καταγράφεται μόλις μπουν στη ΔΕΥ και κατόπιν παρακολουθούνται όλες οι καταθέσεις και πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες τους ηλεκτρονικά. Όποια μεταβολή της περιουσιακής τους κατάστασης άρα καταγράφεται. Ο μισθός τους είναι υψηλότατος, ίσος με τον μισθό Έλληνα βουλευτή.

διαβάστε επίσης