20 Σεπτεμβρίου, 2014

Κόστος ενέργειας / απελευθέρωση αγοράς

Τομέας Βιομηχανίας – Δ. Σαραντόπουλος

Τομέας Βιομηχανίας – Δ. Σαραντόπουλος

Μείωση του ενεργειακού κόστους για την βιομηχανία και τις επιχειρήσεις μέσω της ουσιαστικής απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Η παραγωγή και η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και η εμπορία Φυσικού αερίου (Φ.Α.) αποτελούν κρατικά μονοπώλια τα οποία δεν υφίστανται ανταγωνιστικές πιέσεις για τη μείωση του κόστους παραγωγής και διάθεσης. Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι μη ανταγωνιστική κυρίως λόγω του μοντέλου αγοράς (υποχρεωτικό pool) και των υφιστάμενων στρεβλώσεων και επειδή αποκλείονται τα διμερή συμβόλαια μεταξύ παραγωγών-προμηθευτών και μεγάλων καταναλωτών ενέργειας, που αποτελούν κατοχυρωμένη τρέχουσα πρακτική σε ανταγωνίστριες χώρες της ΕΕ. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι πως στην πράξη αποκλείονται οι απ’ ευθείας εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας για τους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές ενέργειας πράγμα που εγκλωβίζει την βιομηχανία και της στερεί τόσο την ανταγωνιστικότητα όσο και την δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης.

διαβάστε επίσης