20 Σεπτεμβρίου, 2014

Καθορισμός εισακτέων από τα ΑΕΙ

Τομέας Πανεπιστημιακής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης-Αυτοτέλεια Πανεπιστημίων ΔΑΦΝΗ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ

Τομέας Πανεπιστημιακής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης-Αυτοτέλεια Πανεπιστημίων ΔΑΦΝΗ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ

Αξιοποίηση του Νόμου 4009/11, για :
1) καθορισμό του αριθμού των εισακτέων και της χρηματοδότησης από τα ΑΕΙ σχολές μετά από εισήγηση αντικειμενικών κριτηρίων από την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας (ΑΔΙΠ).
2) Ίδρυση Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου εντός ΑΕΙ, δίνοντας τους την απαραίτητη ευελιξία στη διαχείριση των οικονομικών τους και βέλτιστη κατανομή και απορρόφηση Ερευνητικών και άλλων πόρων.

διαβάστε επίσης