23 Ιουνίου, 2014

Καθιέρωση των κουπονιών επιχορήγησης (Vouchers)

Καθιέρωση των κουπονιών επιχορήγησης (Vouchers) ως βασικό εργαλείο για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και προώθησης στρατηγικών πολιτικών. Σε αυτό το πλαίσιο, ο δημόσιος τομέας προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας που θα πρέπει να καλυφθούν από δημόσιους πόρους (π.χ. σίτιση για απόρους ηλικιωμένους ή επιχορήγηση για προμήθεια φορητών υπολογιστών από φοιτητές) και επιλέγει τους τελικούς δικαιούχους, οι οποίοι στη συνέχεια επιλέγουν ατομικά την επιχείρηση από την οποία θα λάβουν την αντίστοιχη υπηρεσία. Με τη μέθοδο αυτή εξασφαλίζεται η ταχεία υλοποίηση δράσεων κοινωνικής προστασίας, με μεγιστοποίηση της απόδοσης των δημόσιων πόρων, και ελαχιστοποίηση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης.

Π.Τ

διαβάστε επίσης