22 Ιουλίου, 2015

Κατασπατάληση χαρτιού και γραφικής ύλης, αντί της ηλεκτρονικής αναδιοργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης

Ερώτηση για τη μη διάχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τη συνεπακόλουθη κατασπατάληση αναλώσιμων και γραφικής ύλης από τη Δημόσια Διοίκηση κατέθεσαν οι βουλευτές με Το Ποτάμι Σπύρος Δανέλλης, Γρηγόρης Ψαριανός, Γιώργος Αμυράς και Σταυρούλα Αντωνάκου προς τους συναρμόδιους Υπουργούς α) Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, β) Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και γ) Οικονομικών.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρεται η χθεσινή κατάθεση στη Βουλή του ογκωδέστατου νομοσχεδίου υπό τον τίτλο «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4334/2015 (Α’80)», το οποίο αριθμεί 977 σελίδες.

Το συγκεκριμένο κείμενο κατατέθηκε στις θυρίδες των 300 βουλευτών, στα εξωκοινοβουλευτικά μέλη της Κυβέρνησης, σε συνεργάτες κοινοβουλευτικών ομάδων, σε δημοσιογράφους κ.α., ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι πρόκειται για μια διαδικασία η οποία θα επαναληφθεί εκ νέου, μετά την τελική ψήφιση του νομοσχεδίου.

Η παραπάνω επαναλαμβανόμενη, κατάφορη κατασπατάληση πόρων και ανθρωποωρών από πλευράς της Δημόσιας Διοίκησης, καταδεικνύει ότι τίποτα το ουσιαστικό δεν έχει γίνει τις τελευταίες δεκαετίες, έπειτα από πολλαπλά κοινοτικά και εξειδικευμένα επιχειρησιακά προγράμματα (Κλεισθένης 1996 - 1999, Κοινωνία της Πληροφορίας 2000 – 2006 και Ψηφιακή Σύγκλιση Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013, κ.α.) και την επένδυση παραπάνω από 7 δις ευρώ, προς την κατεύθυνση της υλοποίησης και ολοκλήρωσης δομών ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τους κ.κ. α) Υπουργούς Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης β) Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και γ) Οικονομικών

Θέμα: «Κατασπατάληση χαρτιού και γραφικής ύλης, αντί της ηλεκτρονικής αναδιοργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης».

Απαράδεκτη είναι η εικόνα που παρουσιάζει η Δημόσια Διοίκηση, σε σχέση με την καθιέρωση και τη διάχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η οποία εν έτει 2015 παραμένει αναιμική στη χώρα, παρά τα πολλαπλά κοινοτικά και εξειδικευμένα επιχειρησιακά προγράμματα (Κλεισθένης 1996 - 1999, Κοινωνία της Πληροφορίας 2000 – 2006 και Ψηφιακή Σύγκλιση Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013, κ.α.) και την επένδυση παραπάνω από 7 δις ευρώ σε δομές ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, που απλώς υπολειτουργούν ή ακόμη χειρότερα δεν τέθηκαν ποτέ σε εφαρμογή.

Η μηχανοργάνωση του Δημοσίου παραμένει μια εξαιρετικά εσωστρεφής υπόθεση, κατά την οποία η υφιστάμενη γραφειοκρατία στην καλύτερη περίπτωση ηλεκτρονικοποιείται, χωρίς αυτό ωστόσο να σημαίνει ότι δεν εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται τεράστιες ποσότητες χαρτιού, οι οποίες επιβαρύνουν σημαντικό αριθμό υπαλλήλων για τη διεκπεραίωσή τους και παράλληλα αυξάνουν τους σχετικούς δείκτες της κατά κεφαλήν κατανάλωσης χαρτιού της χώρας μας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η χθεσινή κατάθεση στη Βουλή του ογκωδέστατου νομοσχεδίου υπό τον τίτλο «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4334/2015 (Α’80)», το οποίο αριθμεί 977 σελίδες και κατατέθηκε στις θυρίδες των 300 βουλευτών, όπως και στα εξωκοινοβουλευτικά μέλη της Κυβέρνησης, σε συνεργάτες κοινοβουλευτικών ομάδων, σε δημοσιογράφους κ.α.

Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι ενώ το εν λόγω νομικό κείμενο είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, η μορφή του ήταν μη μηχαναγνώσιμη, γεγονός που καθιστούσε την επαναχρησιμοποίησή του εξαιρετικά δυσλειτουργική και κοστοβόρα.
Με ένα πρόχειρο υπολογισμό υπολογίζεται ότι μόνο για το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου καταναλώθηκε παραπάνω από ένας τόνος χαρτιού, ήτοι 26 έλατα, ήτοι 400.000 σελίδες, οι οποίες μεταφραζόμενες σε ευρώ αντιστοιχούν στο ποσό των 1700 ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτό, το κόστος για μελάνι, καθώς και οι ανθρωποώρες των υπαλλήλων που ήταν υπεύθυνοι για την φωτοτύπησή του, την αποστολή του, την κατάθεση του σε θυρίδες κ.ο.κ.

Στα παραπάνω δεν υπολογίζεται η επανεκτύπωση και η εκ νέου διανομή του τελικού σχεδίου νόμου, έτσι όπως θα ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής, όπου γίνεται φανερό ότι η ανωτέρω διαδικασία θα πραγματοποιηθεί τουλάχιστον εις διπλούν.

Δεδομένου ότι η χώρα έχει αυτό-δεσμευθεί στο πλαίσιο του «Open Government Partnership» και συγκεκριμένα στο action plan του 2014, προκειμένου να εκσυγχρονίσει τη διακίνηση της πληροφορίας και τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων, τόσο στο Ελληνικό κράτος, όσο και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Δεδομένου ότι τα ηλεκτρονικά μέσα έχουν μπει για τα καλά στις ζωές όλων μας και η χρησιμοποίηση χαρτιού αποτελεί έναν διόλου κολακευτικό αναχρονισμό για τη δημόσια διοίκηση της χώρας μας.
Δεδομένου ότι Το Ποτάμι θεωρεί ότι το ζήτημα της πραγματικής ψηφιακής σύγκλισης και της συνεπακόλουθης οικολογικής εξοικονόμησης δεν είναι μόνο τεχνικό ζήτημα, αλλά συνάμα βαθιά πολιτικό.
Δεδομένου ότι η κυβέρνηση της «πρώτης φοράς Αριστερά» κόπτεται για τις οικολογικές της ανησυχίες.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση του ανωτέρω action plan του «Open Government Partnership», στο οποίο έχει δεσμευθεί η Ελληνική κυβέρνηση;

2. Πόσο εύχρηστη, χρήσιμη και οικονομικά πρόσφορη κρίνετε την παραπάνω διαδικασία εκτύπωσης ογκωδέστατων νομικών κειμένων, καθώς και άλλων κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης;

3. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, προκειμένου να αναβαθμιστεί το οικολογικό αποτύπωμα της χώρας.

4. Ενημερώστε μας για το ποσό της δαπάνης επί του κρατικού προϋπολογισμού, σε σχέση με τις ανάγκες της δημόσιας διοίκησης σε γραφική ύλη και αναλώσιμα.

Οι ερωτώντες βουλευτές
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου
Γρηγόρης Ψαριανός – Β’ Αθηνών
Γιώργος Αμυράς – Β’ Αθηνών
Σταυρούλα Αντωνάκου – Α’ Πειραιώς

22 Ιουλίου 2015