21 Ιουνίου, 2014

Κατανομή της γης με καθορισμό των περιοχών ανά είδος επιχειρηματικής δραστηριότητας

Να μπουν σε προτεραιότητα τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) και τα Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), τα οποία εκπονούνται στα διοικητικά όρια των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ. Μέσα από τα παραπάνω σχέδια και στο πλαίσιο γενικότερων μελετών, θα μπορούν να ορισθούν ζώνες, όπου θα επιτρέπεται η δόμηση συγκεκριμένων χρήσεων (ξενοδοχεία , καταστήματα, εμπορικά κέντρα, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ), που ο κάθε ενδιαφερόμενος επενδυτής θα μπορεί, χωρίς ρίσκο και σε σύντομο χρονικό διάστημα, να υλοποιήσει την επένδυσή του μέσα στην κάθε ζώνη, θα μπορεί να κατασκευάσει αυτό που επιθυμεί χωρίς την γραφειοκρατία που έως τώρα απαιτείται (περιβαλλοντικές μελέτες κλπ).

Σπήλιος Μπάμπαλης

διαβάστε επίσης