21 Ιουνίου, 2014

Αυστηρό πλαίσιο προστασίας αλιευμάτων

Τακτικοί έλεγχοι σε μονάδες εμπορίας και επεξεργασίας αλιευμάτων, γιατί παρατηρείται το φαινόμενο να εμπορεύονται ιχθυηρά που απαγορεύονται λόγω μεγέθους ή εποχής.

Ανδρέας Μασούρας

διαβάστε επίσης