30 Νοεμβρίου, 2015

Καμιά απάντηση στην πρόταση για στήριξη του ελληνικού μεταφορικού κλάδου

Στη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Οικονομικών, σχετικά με την εισαγωγή συστήματος βινιέτας, το οποίο ισχύει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες για τα φορτηγά με ξένες πινακίδες που διενεργούν μεταφορές στη χώρα μας, ο Χάρης Θεοχάρης ανέλυσε τους λόγους που καθιστούν αναγκαία τη μελέτη για την επιβολή ανάλογης χρέωση.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ποταμιού αναφέρθηκε στο δημοσιονομικό όφελος που μπορεί να προέλθει από ένα τέτοιο σύστημα. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην χρέωση των 60.000 φορτηγών που κυκλοφορούν στη χώρα μας με πινακίδες Βουλγαρίας με ετήσια βινιέτα ποσού 2.000 Ευρώ, που ισοδυναμεί συνολικά με ετήσιο έσοδο 120 εκ. ευρώ. Ακόμη, υποστήριξε πως η χρέωση βινιέτας κόστους 50 ευρώ την εβδομάδα σε 2000 οχήματα με τουρκικές πινακίδες, θα απέφερε στο Δημόσιο 100.000 ευρώ την εβδομάδα, δηλαδή 5.2 εκ. ετησίως και ακόμη 6,5 εκ. ετησίως από τη χρέωση των 2.500 αλλοδαπών φορτηγών που εισέρχονται στη χώρα με πλοία. “Με τον τρόπο αυτό, θα αντιμετωπιστεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός, που υφίσταται ο Έλληνας μεταφορέας, δεδομένου ότι ο ίδιος πληρώνει βινιέτα στο σύνολο σχεδόν των Ευρωπαϊκών χωρών”, υπογράμμισε ο Χάρης Θεοχάρης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ποταμιού μίλησε για ένα αναπτυξιακό τέλος, ρωτώντας τον αρμόδιο Υπουργό, εάν έχει μελετηθεί από τις υπηρεσίες το παραπάνω σύστημα χρεώσεων για τη χρήση του οδικού δικτύου και εάν σκοπεύει να ζητήσει ανάλογο πόρισμα για μια συνολική αναθεώρηση του πλαισίου χρεώσεων.

Ο Υπουργός αρκέστηκε να αναφέρει ότι έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο με το ν. 3986/11 η Ευρωπαϊκή Οδηγία της Ευρω-βινιέτας. Πέραν αυτού η απάντηση περιορίστηκε στην αναφορά του ισχύοντος νομικού πλαισίου σε ότι αφορά τα τέλη κυκλοφορίας και στην ανάγκη επανεξέτασης και διόρθωσης του παραλογισμού που τα διέπει σε ορισμένες περιπτώσεις. Το Υπουργείο Οικονομικών, όπως ανέφερε ο Υπουργός ασχολείται με τις τρέχουσες υποχρεώσεις και τα προαπαιτούμενα.

Κατόπιν αυτών διευκρινίζεται, ότι δεν δόθηκε καμία επί της ουσίας απάντηση στο ζήτημα της πρακτικής εφαρμογής της Οδηγίας στη χώρα μας ή σε ότι αφορά την άποψη του Υπουργείου για την σκοπιμότητα της μελέτης της πρότασης.

Χάρης Θεοχάρης - Β' Αθήνας