25 Ιουνίου, 2015

Ισοτιμία πτυχίων αποφοίτων Δραματικών Σχολών

Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε σήμερα στη Βουλή ο Βουλευτής του Ποταμιού Νίκος Ορφανός (Β’ Πειραιά) προς τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την ισοτιμία πτυχίων των Σχολών Δραματικής Τέχνης.

Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε σήμερα στη Βουλή ο Βουλευτής του Ποταμιού Νίκος Ορφανός (Β’ Πειραιά) προς τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την ισοτιμία πτυχίων των Σχολών Δραματικής Τέχνης.

Οι Έλληνες ηθοποιοί, που είναι κάτοχοι πτυχίων αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Πολιτισμού βρίσκονται σ’ ένα περίεργο καθεστώς ομηρίας για πάνω από μια δεκαετία. Από τη μία, ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ 18.41, γεγονός που τους δίνει το δικαίωμα διδασκαλίας του μαθήματος της θεατρικής αγωγής στα σχολεία και από την άλλη, αυτό καθίσταται αδύνατο, καθώς δεν μπορούν ν’ αποκτήσουν την απαραίτητη ισοτιμία από το Ι.Τ.Ε. που έχει κλείσει από το 2003.

Η απαράδεκτη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με αποφοίτους της ίδιας χρονιάς να έχουν διαφορετικά δικαιώματα μπορεί να λυθεί μόνο με σχετική διάταξη νόμου που εδώ και πολλά χρόνια για ανεξήγητους λόγους αναβάλλεται. Το Ποτάμι υποστηρίζει πως η διδασκαλία καλλιτεχνικών μαθημάτων δεν μπορεί να θεωρείται ολοκληρωμένη χωρίς τη συμμετοχή καλλιτεχνών. Η Θεατρική αγωγή στα σχολεία, δεν είναι ένα αμιγώς θεωρητικό μάθημα, η φύση του μαθήματος απαιτεί να διδάσκεται και από ανθρώπους που γνωρίζουν τη πρακτική της τέχνης του θεάτρου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς: τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Θέμα: Ισοτιμία Πτυχίων Αποφοίτων Δραματικών Σχολών.

Το μάθημα της θεατρικής αγωγής, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα αλλά και το βιβλίου του μαθήματος πρέπει να διδάσκεται και από ηθοποιούς. Συγκεκριμένα: Για τη διδασκαλία του μαθήματος στα δημοτικά σχολεία θα έπρεπε να προσλαμβάνονται ηθοποιοί (ΠΕ 18.41) και θεατρολόγοι (ΠΕ 32), με ποσόστωση 50 % ο κάθε κλάδος. Στον κλάδο ΠΕ 18.41 ανήκουν και έχουν τα τυπικά προσόντα διορισμού όσοι είναι, κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ι. ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Δραματικής Τέχνης ή πτυχίου σχολών δραματικής τέχνης της ημεδαπής αναγνωρισμένου από το Ι.Τ.Ε. ως ισότιμου με Τ.Ε.Ι. ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε..

Δυστυχώς όμως, οι  Έλληνες ηθοποιοί, που είναι κάτοχοι πτυχίων αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Πολιτισμού Δραματικών Σχολών βρίσκονται σ’ ένα περίεργο καθεστώς ομηρίας από το 2003, όπου και έπαψε το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.), χωρίς καμία προειδοποίηση, να χορηγεί, τις απαραίτητες για το διορισμό, βεβαιώσεις ισοτιμίας στους αποφοίτους Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης. Σήμερα, το μάθημα της θεατρικής αγωγής τόσο στα Πιλοτικά Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία, που λειτουργούν από το 2010 με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, όσο και στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια, διδάσκεται κυρίως από θεατρολόγους, καθώς είναι ελάχιστοι οι ηθοποιοί που διαθέτουν την απαραίτητή για την πρόσληψή τους στη δημόσια εκπαίδευση ισοτιμία. Είναι σαφές πως, η χωρίς προειδοποίηση κατάργηση του Ι.Τ.Ε. έχει δημιουργήσει τραγελαφικές καταστάσεις καθώς έχουμε αποφοίτους της ίδιας χρονιάς με διαφορετικά δικαιώματα.

Το πρόβλημα είναι γνωστό, ενώ για τη λύση του απαιτείται η ανάλογη νομοθετική ρύθμιση. Έτσι, σωστά όταν δόθηκε στη δημοσιότητα στις 7/6/2015 το καινούργιο πολυνομοσχέδιο για την παιδεία, στην πρώτη του εκδοχή, στο άρθρο 68 υπήρχε σχετική διάταξη που μερικώς έλυνε το θέμα. Στην τελική όμως εκδοχή του πολυνομοσχεδίου που ήδη βρίσκεται στη διαβούλευση η σχετική διάταξη απουσιάζει.
 
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο Υπουργός:

1. Με ποια λογική αφαιρέθηκε η εν λόγω διάταξη του άρθρου 68, από το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο;

2. Σκοπεύετε να λύσετε το πρόβλημα της απουσίας αρμόδιου φορέα για τη χορήγηση ισοτιμίας σε αποφοίτους Δραματικών Σχολών με κάποιο άλλο τρόπο και αν ναι με ποιον;
 
Ο ερωτών Βουλευτής
Νίκος Ορφανός – Β’ Πειραιά

25 Ιουνίου 2015