20 Σεπτεμβρίου, 2014

Υποδομές και εξοπλισμός σχολείων

Τομέας Προσχολικής - Σχολικής Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικών – Εκπαιδευτικές Υποδομές και Εξοπλισμός, ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Τομέας Προσχολικής - Σχολικής Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικών – Εκπαιδευτικές Υποδομές και Εξοπλισμός, ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΣΗΜΕΡΑ

Κτιριακές υποδομές σχολικών μονάδων: Η ευθύνη για τη συντήρηση και αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων ανήκει στους Δήμους που ανήκουν, ενώ για την ανέγερση καινούριων σχολικών κτιρίων αποφασίζει το Υπουργείο Παιδείας. Τα σχολικά κτίρια ιδιαίτερα τα παλαιά και κλασσικά κτίρια, βρίσκονται συνήθως σε πολύ κακή κατάσταση, καθώς οι χρηματοδοτήσεις για κτιριακές επισκευές ή/και παρεμβάσεις στον αύλιο χώρο που συχνά χρειάζονται, γίνονται από τις υπηρεσίες του Δήμου μετά από αλλεπάλληλα πολλές φορές αιτήματα των διευθυντών. Η γραφειοκρατία και η ευθυνοφοβία τέλος συμπληρώνουν την εικόνα αφού παρατηρείται και το παράλογο, γονείς να προσφέρουν σε σχολεία με άδειες αυλές εξοπλισμό και παιχνίδια και οι Διευθύντριες να μην τα δέχονται με το πρόσχημα ότι δεν γνωρίζουν αν είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο.

Το σημαντικότερο είναι ότι η αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων π.χ η μετατροπή σε ενεργειακό κτίριο ή "πράσινο" κτίριο ή ακόμη η μελέτη για ενεργειακή αναβάθμιση (π.χ αίτηση στο πρόγραμμα "Εξοικονομώ" για τα δημόσια κτίρια) είναι απόφαση αποκλειστικά του κάθε Δήμου. Τα παραπάνω δημιουργούν δυσεπίλυτα προβλήματα γραφειοκρατίας και εμπόδια στην προώθηση καινοτομιών για τους χώρους διδασκαλίας και μάθησης των εκπαιδευτικών, καθώς και την πλήρη εξάρτηση των σχολείων και διευθυντών από "άσχετους" με τις ανάγκες των σχολικών χώρων δημοτικούς συμβούλους.

Εξοπλισμός σχολικών μονάδων/τάξεων: Ο εξοπλισμός με εποπτικά μέσα έχει καταστεί ιδιαίτερα σημαντικός στα μεν δημοτικά λόγω της μετατροπής των σχολείων σε ΕΑΕΠ (σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα πολλαπλών ειδικοτήτων και διευρυμένου ωραρίου) στη δε Β/βάθμια λόγω της ανάγκης για διαθεματική προσέγγιση και εισαγωγής της μεθόδου έργων (projects). Οι σύλλογοι γονέων αναλαμβάνουν σε μεγάλο βαθμό να στηρίξουν οικονομικά τα σχολεία με την αγορά εξοπλισμού. Σε κάποιες περιπτώσεις σχολικών μονάδων, ομάδες εκπαιδευτικών συνεργάζονται με ομάδες γονέων για την αναβάθμιση και υποστήριξη των κτιρίων παρέχοντας σκληρή εθελοντική εργασία αμφότεροι.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η αναβάθμιση και ο εξοπλισμός θα πρέπει να αποτελούν υπόθεση καθαρά και μόνο του κάθε σχολείου, που γνωρίζει όσο κανείς άλλος τις ανάγκες, ελλείψεις και προτεραιότητές του. Ο σύλλογος διδασκόντων μαζί με τον διευθυντή και το σύλλογο γονέων θα διαμορφώνουν στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης τους, τις προτεραιότητές τους και θα έχουν τη δυνατότητα θεσμικά να διαχειρίζονται χρήματα τόσο από κρατικές επιχορηγήσεις όσο και από ιδιωτικές χορηγίες.

Το ελληνικό σχολείο χρειάζεται σύνδεση ιντερνετική σε κάθε σχολική τάξη (τα περισσότερα έχουν μόνο στην αίθουσα ΗΥ και γραφεία εκπαιδευτικών), ΗΥ και projectors προβολών ή διαδραστικούς πίνακες. Ακόμη λογισμικά προγράμματα εξειδικευμένα ανάλογα με την ειδικότητα ή/και το διδακτικό αντικείμενο.

Τέλος, όλα τα σχολεία θα πρέπει να μπουν σε πλατφόρμα τηλεεκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ για σκοπούς ασύγχρονης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και ενημέρωσης για νέες τεχνολογίες. Το ΙΕΠ σήμερα διαχειρίζεται όλη τη χρηματοδότηση των ΕΣΠΑ, χωρίς να σχεδιάζει έρευνα αλλά ούτε και προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Τα κονδύλια των ΕΣΠΑ - συγκεντρωμένα όχι σε Υπουργεία αλλά σε ένα Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας - θα μπορούν να τα διεκδικούν με προτάσεις σχολικές μονάδες για προγράμματα προώθησης της μάθησης, των επιδόσεων, κοινωνικοποίησης και σύνδεσης με την αγορά εργασίας.

διαβάστε επίσης