20 Ιουνίου, 2014

Υπεργολαβίες από το δημόσιο σε ιδιώτες για δραστηριότητες μη στρατηγικής σημασίας

Ομαδοποίηση και αξιολόγηση όλων των εργασιών στο Δημόσιο, προς ακριβή καταγραφή των αναγκών και καλύτερων αποτελεσμάτων . Εύκολες εργασίες ρουτίνας «φασόν» μπορούν να δοθούν σε εταιρίες (outsourcing) εκτός δημοσίου προς ελάφρυνση του δημόσιου κόστους.

Κλειώ Ηλιάκη

διαβάστε επίσης