20 Ιουνίου, 2014

Χρησιμοποίηση τραπεζικών αυτοματισμών για τη μείωση της φοροδιαφυγής

Κάθε εγχώρια Τράπεζα θα στέλνει σε ημερήσια/εβδομαδιαία/μηνιαία βάση το σύνολο των κινήσεων του κάθε ΑΦΜ και κάθε λογαριασμού προς την ΓΓΠΣ. Οτιδήποτε δεν είναι συμβατό με τη μισθοδοσία, δηλωμένες αγοραπωλησίες, αμοιβές, τιμολόγια κτλ είτε ιδιωτών, είτε επιχειρήσεων, θα προκαλούν την αυτόματη «αντίδραση» του συστήματος, το οποίο θα αναλύει περιοδικά και αυτόνομα τις εισροές και εκροές του κάθε ΑΦΜ συνολικά, ανεξαρτήτως Τράπεζας και λογαριασμού. Θα φτιάχνει και θα ενημερώνει περιοδικά, δηλαδή, το οικονομικό προφίλ του κάθε φορολογούμενου και θα το συγκρίνει με τα δηλωθέντα δεδομένα.

Θανάσης Ευθυμίου

διαβάστε επίσης