21 Σεπτεμβρίου, 2017

Οικονομική ασφυξία με πολύμηνες καθυστερήσεις των Α' Υγειονομικών Επιτροπών

Ερώτηση προς τους Υπουργούς : 1) Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 2) Υγείας

Σε ερώτηση προς τους Αρμόδιους Υπουργούς, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας, προχώρησε ο βουλευτής με το Ποτάμι, Σπύρος Δανέλλης, σχετικά με τις πολύμηνες καθυστερήσεις, που παρατηρούνται στην έκδοση των αποφάσεων από τις Α΄ Υγειονομικές Επιτροπές του ΕΦΚΑ. Οι αποφάσεις αυτές αφορούν περιπτώσεις ασφαλισμένων, που χρήζουν αναρρωτικής άδειας, χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε τέκνα λόγω ανικανότητας για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα, και πιθανά εκκρεμή αιτήματα για χορήγηση πρόσθετων ειδών – μηχανημάτων αποκατάστασης κ.λ.π.

Η αναχρονιστική αυτή διαδικασία, που ακολουθείται μέχρι και σήμερα από τις Α΄ Υγειονομικές Επιτροπές του ΕΦΚΑ, δημιουργεί οικονομική ασφυξία στους ασφαλισμένους, που παραπέμπονται σε αυτές, αφού η έκδοση της απόφασης, αποτελεί τον καταλύτη για την πληρωμή του ασφαλισμένου από τον ασφαλιστικό φορέα και τον εργοδότη του.

Κρίνεται επιτακτική η ανάγκη αλλαγής της διαδικασίας και ως προς το διοικητικό της σκέλος (κατάργηση της γραφειοκρατίας - καθυστερήσεων), καθώς και ως προς τα καθήκοντα, που πρέπει να ασκούν οι ιατροί που μετέχουν σε αυτές τις επιτροπές.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τους Υπουργούς : 1) Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2) Υγείας

Θέμα: «Οικονομική ασφυξία στους ασφαλισμένους οι πολύμηνες καθυστερήσεις των Α΄ Υγειονομικών Επιτροπών»

Στο ν 4387/2016, πέραν των άλλων προβλέπεται και η σύσταση και λειτουργία του νέου Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), στην δικαιοδοσία του οποίου, μεταφέρονται και οι αρμοδιότητες των Α΄ Υγειονομικών Επιτροπών, των οποίων η σύσταση και λειτουργεία τους προβλέπεται στο ν 4218/2014.

Τα θέματα που εξετάζουν οι Υγειονομικές Επιτροπές αφορούν αναρρωτικές άδειες, χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε τέκνα-μέλη οικογένειας λόγω ανικανότητας για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα, και πιθανά εκκρεμή αιτήματα για χορήγηση πρόσθετων ειδών-μηχανημάτων αποκατάστασης κτλ.

Η αναχρονιστική διαδικασία η οποία μέχρι σήμερα ακολουθείται είναι:

- ο ασφαλισμένος να προσκομίζει στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ όπου ανήκει τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα που έχει λάβει από τους θεράποντες ιατρούς (Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα – Δημόσια ή Ιδιωτικά Νοσοκομεία), όπου αναγράφεται η πάθηση - ασθένεια – ατύχημα – νοσηλεία του.

- στη συνέχεια το υποκατάστημα του ΕΦΚΑ, διαβιβάζει την υπόθεση στην αρμόδια Α΄ Υγειονομική Επιτροπή, η οποία καλείται να εξετάσει το φάκελο του ασφαλισμένου και να προβεί στην έκδοση απόφασης, στην περίπτωση που ο φάκελος είναι πλήρης και δεν έχει εκκρεμότητες.

Η απόφαση που θα εκδοθεί από την Υγειονομική Επιτροπή «για ανικανότητα προς εργασία», είναι ο καταλύτης για την πληρωμή του ασφαλισμένου από τον ασφαλιστικό του φορέα και τον εργοδότη, αφού αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο για τον επιμερισμό του αναλογούντος ποσοστού πληρωμής του, για όσο διάστημα διαρκεί η αποχή του από την εργασία.

Η εξέταση των ασφαλισμένων – ασθενών από τις Α΄ Υγειονομικές Επιτροπές γίνεται μετά από παρέλευση πολλών μηνών, που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν και τον ένα χρόνο, με αποτέλεσμα οι αποφάσεις που εκδίδονται να είναι ετεροχρονισμένες, μετά την αποθεραπεία και πλήρη αποκατάσταση της υγείας του ασθενούς, ακόμα και όταν αυτός έχει επανέλθει στην εργασία του.

Παράλληλα ο ρόλος των επιτροπών υποβαθμίζεται, αφού οι Ιατροί που στελεχώνουν τις επιτροπές αυτές, αρκούνται σε ένα καθαρά διοικητικό – γραφειοκρατικό έλεγχο των προσκομιζόμενων σε αυτούς έγγραφα, που παρεκκλίνει του σκοπού και του ρόλου που αυτοί τοποθετήθηκαν να υπηρετήσουν.

Επίσης στην επιτροπή οι υποθέσεις που παραπέμπονται προς έλεγχο, δεν συνάδουν με την ειδικότητα των παριστάμενων Υγειονομικών Ιατρών που καλούνται να τις εξετάσουν και να εκδώσουν απόφαση.

Δεδομένου ότι όταν αποδεικνύεται και πιστοποιείται η ανικανότητά του ασφαλισμένου προς εργασία, η οικονομική αποζημίωση που δικαιούται από τον ασφαλιστικό του φορέα πρέπει να αποδίδεται άμεσα.

Δεδομένου ότι η εν λόγω απόφαση των Υγειονομικών Επιτροπών αποτελεί προϋπόθεση για την αποζημίωσή του ασφαλισμένου από τον εργοδότη.

Δεδομένου ότι η σύσταση και λειτουργία των Α΄ Υγειονομικών Επιτροπών, σκοπό έχει να εξετάζει ουσιαστικά, έγκαιρα και αποτελεσματικά τα εξειδικευμένα θέματα υγείας των ασφαλισμένων που παραπέμπονται σε αυτές.

Δεδομένου ότι η συνεχιζόμενη χρονοβόρα διαδικασία του συστήματος, οδηγεί σε οικονομική εξαθλίωση τους ασφαλισμένους, που ως μοναδικό τους εισόδημα είναι ο μισθός τους.

Δεδομένου ότι οι παθογένειες του συστήματος, πλήττουν και την κατηγορία των Ιατρών, οι οποίοι καλούνται να παρέχουν διαφορετικά καθήκοντα από αυτά για τα οποία προσλήφθηκαν να υπηρετήσουν.

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

1) Προτίθεστε να αλλάξετε άμεσα την διαδικασία ελέγχου των υποθέσεων που παραπέμπονται στις Α΄ Υγειονομικές Επιτροπές, για γρήγορη εξέταση των αιτημάτων και έκδοση αποφάσεων, στους ασφαλισμένους που πιστοποιημένα πληρούν τις προϋποθέσεις;

2) Με ποιο τρόπο εξασφαλίζεται την ορθή στελέχωση και κατηγοριοποίηση των επιτροπών ώστε η κάθε επιτροπή να εξετάζει περιπτώσεις της ειδικότητας της;

3) Που οφείλεται η μεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση των αιτημάτων στις Α΄ Υγειονομικές Επιτροπές, πόσα αιτήματα εκκρεμούν ανά Επιτροπή και για πόσο χρονικό διάστημα, ποιο το χρονοδιάγραμμά εξέτασής του συνόλου των αιτημάτων;

4) Προβλέπεται στον ΕΦΚΑ και αν ναι, πότε να ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτημάτων, καθώς και ο ηλεκτρονικός έλεγχος των δικαιολογητικών από τις υγειονομικές επιτροπές;

Ο ερωτών βουλευτής
Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου