23 Ιουνίου, 2014

Ίδρυση μη κερδοσκοπικών, μην κρατικών πανεπιστημίων

Ανάγκη ίδρυσης μη-κερδοσκοπικών, μη-κρατικών πανεπιστημίων υπό συγκεκριμένες προδιαγραφές. Απαραίτητες ποιοτικές προϋποθέσεις πρέπει να είναι η ίδρυση πλήρους πανεπιστημίου κι όχι απλώς λίγων τμημάτων, όπως συμβαίνει με ψευδεπίγραφα παραρτήματα κακής ποιότητας.

Χρήστος Τσαγκάλης

διαβάστε επίσης