18 Σεπτεμβρίου, 2015

Οι προτάσεις μας για το ΕΣΠΑ

Ο Σχεδιασμός των Δράσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ να περιλαμβάνει την Υποχρεωτική και Αντικειμενική Εκτίμηση των Πραγματικών Ωφελειών που θα προσφέρουν στην Οικονομία έτσι ώστε να χρηματοδοτούνται μόνο οι Δράσεις που προσφέρουν Πραγματικά και όχι αυτές που υλοποιούνται για να κερδίσουν οι «υμέτεροι».
Από όλα τα πεδία Χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ να δοθούν περισσότερα κονδύλια για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και της Νεανικής Επιχειρηματικότητας έτσι ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των επιχειρήσεων σε όλη την χώρα και να παραχθεί περισσότερος πλούτος.
Βασικό κριτήριο για την χρηματοδότηση μιας Επιχείρησης ή μιας οποιασδήποτε Δράσης να είναι αυτό της πρόσληψης Νέων Εργαζομένων έτσι ώστε να χτυπηθεί το φαινόμενο της Ανεργίας.
Να εκπονηθεί ένα συνολικό Σχέδιο Ανάπτυξης της χώρας σε συνεργασία με τις περιφέρειες και τους δήμους έτσι ώστε να σχεδιάζονται οι Δράσεις του ΕΣΠΑ με συγκεκριμένους στόχους , ολιστικά και όχι σπασμωδικά και μεμονωμένα έτσι ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο Δράσεις που πραγματοποιούνται σε γειτονικούς δήμους να αυτοαναιρούνται και να ακυρώνουν η μία την άλλη.
Να νομοθετηθεί ο Υποχρεωτικός Απολογισμός μετά την Ολοκλήρωση της πραγματικής αξίας που προσφέρει στην Οικονομία και στην Κοινωνία κάθε είδους Δράση που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ και ολοκληρώθηκε , για να σταματήσουν να υλοποιούνται Δράσεις που δεν ωφελούν κανέναν άλλον, παρά τους εκάστοτε «εμπλεκόμενους». Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίσουμε πως δεν θα πεταχτεί ούτε ένα Ευρώ από τα πολύτιμα διαθέσιμα κεφάλαια που υπάρχουν για να δώσουν ξανά ζωή στην σχεδόν κατεστραμμένη οικονομία μας.
Να μειωθεί η Γραφειοκρατία της Επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων για να μην χάνονται κονδύλια εξαιτίας καθυστερήσεων στον σχεδιασμό , αλλά να σχεδιάζονται Δράσεις προσαρμοσμένες στις πραγματικές ανάγκες και όχι copy/paste (από το παρελθόν) που είναι ευκολότερο και λιγότερο χρονοβόρο.
Να αυξηθεί ο Κοινωνικός Χαρακτήρας του ΕΣΠΑ μέσα από Δράσεις που βοηθούν τους συνανθρώπους μας που έχουν πληγεί από την κρίση.
Επιτυχημένες Δράσεις από το παρελθόν όπως «Η Βοήθεια Στο Σπίτι» και οι «Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί» να ενισχυθούν και να επεκταθούν έτσι ώστε να μην υπάρχει ηλικιωμένος αβοήθητος ή νήπιο οικογένειας με οικονομικά προβλήματα που μένει έξω από τους κρατικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς.
Να θεσμοθετηθούν νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία που θα βοηθήσουν τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις να βρουν τα απαραίτητα κεφάλαια για επενδύσεις διότι όσες εγκρίσεις χρηματοδότησης και εάν δοθούν από το ΕΣΠΑ, εάν οι επιχειρήσεις δεν έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια δεν θα μπορέσουν ποτέ να ολοκληρώσουν τις επενδύσεις τους και τα κονδύλια του ΕΣΠΑ θα χάνονται αδιάθετα.
Τα νέα αυτά χρηματοδοτικά Εργαλεία είναι:

Δάνεια επιμερισμού ρίσκου (Risk sharing loans) . : Αποτελούν χρηματοδοτικά εργαλεία που επιτρέπουν σε τελικούς δικαιούχους να αποκτήσουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό με καλύτερους όρους (π.χ. χαμηλά επιτόκια). Συνήθως, η χρηματοδότηση καλύπτεται συνδυαστικά από κρατική / κοινοτική ενίσχυση και δάνειο από τον ενδιάμεσο φορέα (τράπεζα). Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που σε αντίθετη περίπτωση δεν θα πληρούσαν τα τραπεζικά κριτήρια. Η διευκόλυνση πρόσβασης σε δανειοδότηση με ευνοϊκούς όρους μειώνει το κόστος κεφαλαίου των επιχειρήσεων, ενισχύοντας την ικανότητά τους να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους και να αναπτύσσονται.
Εγγυήσεις χαρτοφυλακίων (First loss portfolio guarantees). Αποτελούν εργαλεία που επιτρέπουν την πρόσβαση δικαιούχων σε τραπεζικά προϊόντα με καλύτερους όρους κυρίως σε ότι αφορά τις απαιτούμενες εξασφαλίσεις. Μπορούν να υλοποιούνται είτε με την άμεση εγγύηση δανείων (ή άλλων προϊόντων) που παρέχει ο χρηματοδοτικός οργανισμός είτε ως εγγύηση μέρους ενός χαρτοφυλακίου (First loss portfolio guarantee).
Εργαλεία συν-επένδυσης (Co-investment facilities-equity). διευκολύνουν τη δημιουργία επενδυτικών ταμείων που με τη σειρά τους ενισχύουν την κεφαλαιακή βάση επιχειρήσεων στην οποία και συμμετέχουν ως εταίροι. Τα εργαλεία αυτά στοχεύουν κυρίως σε επιχειρήσεις σε τομείς της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών και διαφοροποιούνται ανάλογα με το επίπεδο ωριμότητας της επένδυσης
(Seed capital, Venture capital).

Εμείς στο ΠΟΤΑΜΙ θέλουμε να γίνει το ΕΣΠΑ εργαλείο για την Ανάπτυξη της Οικονομίας. Θέλουμε το ΕΣΠΑ να σταματήσει να είναι όργανο εξάσκησης μικροπολιτικής στα χέρια των εκάστοτε υπευθύνων. Θέλουμε το ΕΣΠΑ να υπηρετεί την Κοινωνία και όχι μικροσυμφέροντα.
Στον Τομέα Πολιτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης έχουμε έτοιμες τις απαραίτητες αλλαγές που πρέπει να γίνουν έτσι ώστε το νέο ΕΣΠΑ να πετύχει τους στόχους του.
Στηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Πορεία της Ελλάδας καθώς αποτελεί τον μόνο Πραγματικό , Ουσιαστικό και Αποτελεσματικό δρόμο για την Ευημερία την Ανάπτυξη εξασφαλίζοντας το Μέλλον των Παιδιών μας.
Νέος ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ - Προτάσεις

Επανασχεδιασμός του Αναπτυξιακού Νόμου έτσι ώστε να χρηματοδοτήσει αυτούς τους τομείς που αξίζει να χρηματοδοτηθούν και μόνο αυτούς!!! (Όχι άλλα Φωτοβολταϊκά πάρκα και πάρκα με Ανεμογεννήτριες που κοστίζουν υπερβολικά αλλά δημιουργούν ελάχιστες θέσεις εργασίας!!!)
Να υπάρξει προγραμματισμός και οριοθέτηση των κονδυλίων μέσα από τα οποία θα χρηματοδοτούνται επιχειρήσεις από τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο κάθε χρόνο, έτσι ώστε να αποτραπούν τα σημερινά φαινόμενα ,που ενώ έχουν ολοκληρωθεί επενδυτικά σχέδια, μένουν απλήρωτες οι επιχειρήσεις, εν μέσω κρίσης, γιατί κανείς δεν υπολόγισε σωστά τα διαθέσιμα κεφάλαια που υπήρχαν.
Επανασχεδιασμός της λειτουργίας της Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης όπως και των κατά τόπους γραφείων των Περιφερειών για πραγματική μείωση της γραφειοκρατίας και αποτροπής της διαφθοράς
Ολοκληρωτική Αλλαγή των Διαδικασιών Ελέγχου σε όλο το φάσμα της εργασίας για την πλήρη αποτροπή της διαφθοράς (έχουμε εκπονήσει πλήρες σχέδιο) με σκοπό να μην υπάρχουν υπερτιμολογήσεις δαπανών αλλά και να αποτραπούν οι περιπτώσεις μη τήρησης των νομικών υποχρεώσεων όπως της διατήρησης των θέσεων εργασίας.
Δημιουργία Μητρώου πιστοποιημένων Συμβούλων στα πρότυπα του Μητρώου Ελεγκτών στο οποίο θα εντάσσονται υποχρεωτικά όλοι οι εμπλεκόμενοι οικονομολόγοι , μηχανικοί κτλ και θα είναι συνυπεύθυνοι στο επενδυτικό σχέδιο που θα υποβάλουν μαζί με τον επιχειρηματία με ανάλογες Ποινικές Ευθύνες.
Βασικό κριτήριο για την χρηματοδότηση μιας Επιχείρησης από τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο να είναι αυτό της πρόσληψης Νέων Εργαζομένων έτσι ώστε να χτυπηθεί το φαινόμενο της Ανεργίας.
Να υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες αλλαγές που έχουν να κάνουν με τα κριτήρια Επιλεξιμότητας και την Βαθμολογία κάθε υπό αξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου για να καταστεί ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος Ελκυστικός για την Προσέλκυση Νέων Επενδύσεων και την Βελτίωση του Επενδυτικού Κλίματος στην Αγορά.
Χαρακτηριστικά θα πρέπει να μειωθεί ή υποχρέωση της υπάρξεως Ιδίας Συμμετοχής που είναι σήμερα στο 25% του συνολικού προϋπολογισμού ενός επενδυτικού σχεδίου διότι λόγω της οικονομικής κρίσης είναι πολύ δύσκολο μια Μικρομεσαία Επιχείρηση να διαθέτει το συγκεκριμένο κεφάλαιο μετά και την υποβάθμιση της οικονομίας από τα capital controls.
Θα πρέπει να σταματήσει η υποχρέωση ύπαρξης τραπεζικού δανείου για την οριστική έγκριση χρηματοδότησης ενός επενδυτικού σχεδίου διότι εξαιτίας της άσχημης οικονομικής κατάστασης των τραπεζών και της παύσης των δανειοδοτήσεων δεν θα υπάρχει Ελληνική εγχώρια επιχείρηση που θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο.
Θα πρέπει να είναι Επιλέξιμες για Χρηματοδότηση από τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο όλες οι μορφές Αγροτικών ή Συνεταιριστικών Ενώσεων για να ενισχυθεί ο Αγροτικός Τομέας και να αποτραπούν φαινόμενα του παρελθόντος που έμεναν εκτός χρηματοδότησης σημαντικές αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις με σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα, την ώρα που χρηματοδοτούνταν σχεδόν πτωχευμένες επιχειρήσεις (οι οποίες πτώχευαν τελικά) με αποτέλεσμα να χάνονται σημαντικά κονδύλια.
Να συνδυαστεί ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος με την δημιουργία νέων εργαλείων παράλληλης τραπεζικής χρηματοδότησης των επιχειρήσεων έτσι ώστε το Επενδυτικό Κλίμα στην Ελλάδα να γίνει πιο Ελκυστικό , με σκοπό να ξεκινήσουν οι επενδύσεις στην ιδιωτική οικονομία που τόσο μας λείπουν.
Να συνδυαστεί ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος με διαδικασίες μείωσης της γραφειοκρατίας κυρίως σε κάθε είδους αδειοδοτικά ζητήματα έτσι ώστε να υλοποιούνται οι επενδύσεις σε συντομότερο χρονικό διάστημα προσφέροντας τα μέγιστα στην οικονομία (μέσα από την φορολογία) και την κοινωνία (μέσα από την μείωση της ανεργίας).
Ο σχεδιασμός του νέου Αναπτυξιακού Νόμου ειδικά στο ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων θα χρηματοδοτούνται να αποτελεί μέρος του συνολικού σχεδίου Ανασυγκρότησης της Οικονομίας έτσι ώστε να σταματήσει να είναι εργαλείο εξάσκησης μικροπολιτικής στα χέρια κάθε υπουργού αλλά πραγματικό εργαλείο Ανάπτυξης της Οικονομίας.
Πρέπει να Ενισχυθούν με Προτεραιότητα :
Τουρισμός
Μεταποίηση Αγροδιατροφικού Τομέα (να γίνουμε το Κελάρι και το Μποστάνι της Ευρώπης)
Βιομηχανία Εξαγώγιμων Προϊόντων κάθε είδους Δημιουργία Εξαγώγιμων Υπηρεσιών υψηλής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Αξίας
Καινοτομική Επιχειρηματική Δραστηριότητα
Νεανική Επιχειρηματικότητα
Logistics – Υπηρεσίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Στον Τομέα Πολιτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης έχουμε έτοιμο Σχέδιο Νόμου με όλες τις απαραίτητες αλλαγές έτσι ώστε ο Αναπτυξιακός Νόμος να εξυπηρετεί πραγματικά την Ανάπτυξη και όχι τα όποια συμφέροντα συντεχνιακά ή μη.
Στο ΠΟΤΑΜΙ θέλουμε ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος να εξυπηρετεί την Ανάπτυξη και όχι τα όποια πολιτικά ή προσωπικά συμφέροντα.

Παναγιώτης Δραγουμάνος

Οικονομολόγος – Τομέας Πολιτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

 

Σχετικά