8 Φεβρουαρίου, 2016

Η οργάνωση των νησιών σε μια ευρωπαϊκή περιφέρεια ανοίγει το δρόμο για περισσότερες διεκδικήσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ψήφισμα που υιοθέτησε στο Στρασβούργο, να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των μόνιμων μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά νησιά. Το κείμενο επισημαίνει επίσης τις μοναδικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν λόγω των αυξημένων μεταναστευτικών ροών οι νότιες νησιωτικές περιοχές της Ευρώπης και ζητά συνέχιση των ειδικών φορολογικών ρυθμίσεων για τα νησιά, "ιδίως των κρατών που υπάγονται σε προγράμματα οικονομικής προσαρμογής".

Mε αφορμή την έγκριση του παραπάνω ψηφίσματος ο ευρωβουλευτής του Ποταμιού Mίλτος Kύρκος δήλωσε:

"Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μικρά νησιά ήταν το πρώτο θέμα για το οποίο μαζί με τον συνάδελφο ευρωβουλευτή Γιώργο Γραμματικάκη ενημερώσαμε τον πρόεδρο της Κομισιόν κ Γιούνκερ την έναρξη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής θητείας τον Αύγουστο 2014. Είχαμε τονίσει τότε ότι η απομόνωση των περιοχών αυτών δημιουργεί άνισους όρους ανταγωνιστικότητας σε σχέση με τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς τουριστικούς προορισμούς. Επισημάναμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μικρά νησιά (έλλειψη φτηνών μεταφορών, ενέργειας, πόσιμου νερού) και ζητήσαμε να υπάρξουν πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις ώστε τα προβλήματα αυτά να τύχουν άμεσης αντιμετώπισης.

Δυστυχώς το θέμα παρέμεινε επίκαιρο με το πρόσφατο ψήφισμα να επιβεβαιώνει τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά νησιά (τεράστιο κόστος των μεταφορών, έλλειψη υποδομών, δυσκολίες ενεργειακού εφοδιασμού), ενώ στα υπάρχοντα προβλήματα έρχεται να προστεθεί και ο δυσανάλογος για τις δυνατότητες των ελληνικών νησιών φόρτος αντιμετώπισης των μεταναστευτικών ροών. Όμως ανοίγει σιγά σιγά ο δρόμος για περισσότερες διεκδικήσεις με την οργάνωση των νησιών σε μια ευρωπαϊκή περιφέρεια μέσω της οποίας θα μπορέσουν να αντλήσουν συγκεκριμένα κονδύλια για τα προβλήματά τους. Επίσης η επισήμανση της δυνατότητας φορολογικών ρυθμίσεων (που φυσικά είναι στην αντίθετη κατεύθυνση τρόικας - κυβέρνησης για αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά) είναι ένα θέμα που πρέπει να διερευνηθεί.