6 Απριλίου, 2016

Η «μεγάλη φυγή» των ελληνικών επιχειρήσεων

Το θέμα της «μετανάστευσης» 9.000 ελληνικών επιχειρήσεων με μεταφορά των δραστηριοτήτων τους ακόμη και της έδρας τους στο εξωτερικό, που αποκάλυψε πρόσφατη έρευνα, αναδεικνύουν οι βουλευτές με το Ποτάμι, Κατερίνα Μάρκου (Β΄ Θεσσαλονίκης), Σπύρος Δανέλλης (Ηρακλείου) και Κώστας Μπαργιώτας (Λάρισα), σε ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή προς τους υπουργούς Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού & Οικονομικών.

Επειδή πρόκειται για κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως είναι αυτοί της τεχνολογίας και της υγείας, οι τρεις βουλευτές ρωτούν τους αρμόδιους υπουργούς, με ποιο τρόπο σκοπεύουν να αποτρέψουν τη φυγή των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό και ποια πολιτική θα ακολουθήσουν ως προς τη διαμόρφωση κινήτρων για την διατήρηση και ανάπτυξη της εγχώριας επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, με αφορμή τα νέα φορολογικά μέτρα που αναμένεται να έχουν άμεσες σημαντικές επιπτώσεις στην εγχώρια βιομηχανία αλλά και έμμεσες παρενέργειες σε σημαντικούς κλάδους της οικονομίας, καλούν την κυβέρνηση να απαντήσει μέσω ποιών πολιτικών θα αντισταθμιστούν οι απώλειες στο αναπτυξιακό αποτέλεσμα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς:
Τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
Τον Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Η «μεγάλη φυγή» των ελληνικών επιχειρήσεων

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσιοποιημένη έρευνα (Endeavor), οι δυσμενείς οικονομικές εξελίξεις της χώρας,ωθούν σχεδόν τέσσερις στις δέκα ελληνικές επιχειρήσεις να εξετάσουν όχι μόνο τη μεταφορά μέρους των δραστηριοτήτων τους στο εξωτερικό αλλά ακόμα και της έδρας τους. Το ποσοστό αυτό που μεταφράζεται σε περίπου 9.000 επιχειρήσεις είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικό καθώς οι επιχειρήσεις που βρίσκονται πιο κοντά στην «μετανάστευση» δραστηριοποιούνται κυρίως σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως είναι αυτοί της τεχνολογίας και της υγείας.

Οι βασικοί λόγοι φυγής των ελληνικών επιχειρήσεων είναι η μεγάλη φορολογική αστάθεια (60%), η πρόσβαση σε κεφάλαια (55%), η υψηλή φορολογία (51%) και η γραφειοκρατία (42%).Το επιχειρηματικό κλίμα φαίνεται ιδιαίτερα απαισιόδοξο και για τη μελλοντική βελτίωση της κατάστασης, κάτι που αποδεικνύεται και από το μεγάλο ποσοστό (80%) επιχειρηματιών που δηλώνει ότι αν ξεκινούσαν τώρα τη δραστηριότητά τους, θα έκανα το πρώτο βήμα εκτός Ελλάδας. Ως δημοφιλέστεροι προορισμοί των επιχειρήσεων αποτυπώνονται οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης , οι ΗΠΑ και η Κύπρος λόγω της σταθερότητας και της ευκολότερης πρόσβασης σε κεφάλαια.

Είναι παραπάνω από προφανές ότι το επικείμενο κύμα αποβιομηχάνισης και αποεπένδυσης της ελληνικής οικονομίας εκπέμπει σήμα κινδύνου για ένα οδυνηρό asset drain. H συνεχιζόμενη φυγή ανθρώπων, κεφαλαίων και επιχειρήσεων οδηγεί σε ένα τεράστιο value drain (απώλεια αξίας) για τη χώρα μας. Χάνονται πολύτιμες ικανότητες, τεχνογνωσία, αξιοπιστία, προοπτική και ελπίδα. Η επιχειρηματικότητα ως μονόδρομος για την αναπτυξιακή προοπτική και τη διέξοδο από την κρίση, τιμωρείται συστηματικά από τις κυβερνητικές πολιτικές.

Πώς άλλωστε να μιλήσει κανείς για δημιουργία φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και παροχή κινήτρων, όταν βρισκόμαστε εν αναμονή νέων μέτρων υπερφορολόγησης της ενέργειας με ενδεχόμενη αύξησης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο φυσικό αέριο που προορίζεται για βιομηχανική χρήση; Έχει επανειλημμένως αναδειχτεί ανάγκη μείωσης του ΕΦΚ των ενεργειακών προϊόντων που προορίζονται για βιομηχανική χρήση και ιδιαίτερα του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για ηλεκτροπαραγωγή, ως κομβικής σημασίας παράγοντα για την ανάταξη της εγχώριας βιομηχανίας. Σε ευρωπαϊκό μάλιστα επίπεδο, η Ελλάδα έχει το υψηλότερο επίπεδο ΕΦΚ επί του φυσικού αερίου για βιομηχανική χρήση από όλα τα κράτη-μέλη, τον διπλάσιο από την ευρωπαϊκό μέσο όρο και δεκαπλάσιο των προβλέψεων της σχετικής Οδηγίας 2003/96/ΕΚ.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Με ποιο τρόπο σκοπεύετε να αποτρέψετε τη φυγή των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό; Ποια πολιτική θα ακολουθήσετε ως προς τη διαμόρφωση κινήτρων για την διατήρηση και ανάπτυξη της εγχώριας επιχειρηματικότητας;

2) Τα νέα φορολογικά μέτρα αναμένεται να έχουν άμεσες σημαντικές επιπτώσεις στην εγχώρια βιομηχανία αλλά και έμμεσες παρενέργειες σε σημαντικούς κλάδους της οικονομίας. Μέσω ποιών πολιτικών θα αντισταθμίσετε τις απώλειες στο αναπτυξιακό αποτέλεσμα;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Κατερίνα Μάρκου - Β΄ Θεσσαλονίκης
Σπύρος Δανέλλης - Ηρακλείου
Κώστας Μπαργιώτας - Λάρισας