8 Μαΐου, 2018

Οι εκπαιδευτικοί Χημικοί Μηχανικοί δεν θα διδάσκουν Χημεία!

Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Με αφορμή την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων για τον καθορισμό των αναθέσεων μαθημάτων στη Β’ βάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τις οποίες παρατηρούνται αποκλεισμοί συγκεκριμένων ειδικοτήτων από μαθήματα απολύτως συναφή με τα προγράμματα σπουδών τους, ο βουλευτής Αττικής και Γραμματέας Κοινοβουλευτικού Έργου του Ποταμιού, Γιώργος Μαυρωτάς, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Γαβρόγλου.

Συγκεκριμένα, στις νέες αναθέσεις μαθημάτων για το Γυμνάσιο και τα Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.), οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών έχουν αποκλειστεί από όλες τις αναθέσεις στο μάθημα της Χημείας, ενώ στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) πλέον έχουν το εν λόγω μάθημα μόνο ως Β΄ ανάθεση, γεγονός που δημιουργεί εύλογες απορίες. Ο παραπάνω αποκλεισμός για την ειδικότητα των ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών έχει δημιουργήσει ιδιαίτερη αναστάτωση όταν όλα τα προηγούμενα έτη οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί έχουν υπηρετήσει σε σχολεία διδάσκοντας το μάθημα της Χημείας, έχουν υπηρετήσει ως εξεταστές και βαθμολογητές στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, ενώ επίσης διπλωματούχοι χημικοί μηχανικοί έχουν συμμετάσχει στη συγγραφική ομάδα των σχολικών βιβλίων Χημείας των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., σαφής ένδειξη της διαχρονικής συνάφειας της εν λόγω ειδικότητας με την επιστήμη της Χημείας.

Ο βουλευτής του Ποταμιού επισημαίνει ότι οι αδικαιολόγητοι περιορισμοί σύμφωνα με τις νέες αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, δεν σταματούν εδώ, αλλά παρατηρούνται και για άλλες ειδικότητες εκπαιδευτικών της Β΄βάθμιας εκπαίδευσης. Ενδεικτικά σύμφωνα με τις νέες αναθέσεις για το Γυμνάσιο, οι εκπαιδευτικοί ΠΕ86 Πληροφορικής έχουν τα Μαθηματικά ως Γ΄ ανάθεση, μάλιστα το ίδιο ισχύει και για όσους από τους ΠΕ86 διαθέτουν πτυχίο Μαθηματικών, γεγονός ιδιαίτερα παράδοξο.

Ο κ. Μαυρωτάς, απευθυνόμενος στον Υπουργό Παιδείας ζητά ενημέρωση για τα επιστημονικά κριτήρια βάσει των οποίων διαμορφώθηκαν οι συγκεκριμένες Υπουργικές Αποφάσεις για τις νέες αναθέσεις μαθημάτων, αλλά και για τις προτάσεις του Ι.Ε.Π. για το θέμα. Τέλος, ρωτά αν ελήφθησαν υπόψη τα προγράμματα σπουδών των διαφόρων ειδικοτήτων προκειμένου να καθοριστεί ο βαθμός συνάφειας με το αντικείμενο του κάθε μαθήματος, αλλά και αν είναι στις προθέσεις του Υπουργείου ο επανακαθορισμός των αναθέσεων προκειμένου να διορθωθούν οι αστοχίες.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Αναιτιολόγητοι αποκλεισμοί ειδικοτήτων στις νέες αναθέσεις μαθημάτων των εκπαιδευτικών της Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης»

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 67818/Δ2/30-04-2018 (ΦΕΚ 1544/Β΄/04-05-2018) Υπουργική Απόφαση «Αναθέσεις Μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» και την υπ’ αριθμ. Φ22/66584/Δ4/26-04-2018 (ΦΕΚ 1509/Β’/02-05-2018) Υπουργική Απόφαση «Αναθέσεις Μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου» με τις οποίες ορίζονται εκ νέου οι αναθέσεις μαθημάτων της Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης, παρατηρούνται αποκλεισμοί συγκεκριμένων ειδικοτήτων από μαθήματα απολύτως συναφή με τα προγράμματα σπουδών τους.

Συγκεκριμένα, στις νέες αναθέσεις μαθημάτων για το Γυμνάσιο, οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών ενώ μέχρι τώρα είχαν μαζί με τους ΠΕ04.02 Χημικούς ως Α΄ ανάθεση το μάθημα της Χημείας, πλέον έχουν εξαφανισθεί και μάλιστα από όλες τις αναθέσεις, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερη απορία και ερωτηματικά. Ενώ εξακολουθούν να έχουν το μάθημα ως Β’ ανάθεση οι ΠΕ04.01 Φυσικοί, οι ΠΕ04.03 Φυσιογνώστες, οι ΠΕ04.04 Βιολόγοι και οι ΠΕ04.05 Γεωλόγοι, απομακρύνθηκαν οι Φαρμακοποιοί, νυν ΠΕ87.01 Ιατρικής (προηγούμενα ΠΕ14.03), ενώ προστέθηκαν στην Γ’ ανάθεση οι ΠΕ 88.01 Γεωπόνοι.

Αντίστοιχα το νέο καθεστώς αποκλεισμού της ειδικότητας ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών, ισχύει και στα Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.) όπου επίσης δεν έχουν καμία ανάθεση για το μάθημα της Χημείας, ενώ στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) πλέον έχουν το εν λόγω μάθημα μόνο ως Β΄ ανάθεση μαζί με τους φυσικούς, φυσιογνώστες, βιολόγους, γεωλόγους και γεωπόνους. Ομοίως στα ΕΠΑ.Λ. έχουν απομακρυνθεί από τη Β’ ανάθεση στο μάθημα της Χημείας οι εκπαιδευτικοί της ειδικότητας ΠΕ87.01.

Ο παραπάνω αποκλεισμός για την ειδικότητα των ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών έχει δημιουργήσει εύλογη αναστάτωση όταν όλα τα προηγούμενα έτη οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί έχουν υπηρετήσει σε σχολεία διδάσκοντας το μάθημα της Χημείας, ενώ επιπλέον έχουν κληθεί επανειλημμένα να υπηρετήσουν ως εξεταστές και βαθμολογητές στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Αξίζει μάλιστα να αναφερθεί ότι στην ομάδα συγγραφής των σχολικών βιβλίων Χημείας για τα ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. οι δύο από τους πέντε συγγραφείς είναι επίσης διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί, σαφής ένδειξη της διαχρονικής συνάφειας και καταλληλότητας της εν λόγω ειδικότητας με την επιστήμη της Χημείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αναθέσεις στην ειδικότητα των ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών υφίστανται ακόμη επιπλέον αδικαιολόγητους περιορισμούς, όσον αφορά και στα υπόλοιπα μαθήματα των Φυσικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών. Το μάθημα της «Διαχείρισης Φυσικών Πόρων» στα ΓΕ.Λ. έχει δοθεί ως Γ’ ανάθεση στους ΠΕ 85 (ενώ μέχρι και φέτος ήταν Α΄ ανάθεση), αλλά και στα ΕΠΑ.Λ. τους έχει δοθεί ως Α΄ ανάθεση μόνο ένα μάθημα («Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αέριων καυσίμων»), παρόλο που το πρόγραμμα σπουδών της ειδικότητας του Χημικού Μηχανικού περιλαμβάνει πολλά μαθήματα για το περιβάλλον, τα καύσιμα, τα τρόφιμα, την επιστήμη των υλικών κ.ά. που αποτελούν αντικείμενο αρκετών μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ.

Οι ανεξήγητες καταστάσεις και οι περίεργοι αποκλεισμοί σύμφωνα με τις νέες αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, δεν σταματούν εδώ αλλά παρατηρούνται και για άλλες ειδικότητες εκπαιδευτικών της Β΄βάθμιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τις νέες αναθέσεις για το Γυμνάσιο, οι εκπαιδευτικοί ΠΕ86 Πληροφορικής έχουν τα Μαθηματικά ως Γ΄ ανάθεση, μάλιστα το ίδιο ισχύει και για όσους από τους ΠΕ86 διαθέτουν πτυχίο Μαθηματικών, γεγονός ιδιαίτερα παράδοξο.

Επειδή οι παραπάνω αποκλεισμοί ειδικοτήτων από αναθέσεις μαθημάτων συνιστούν διακριτική μεταχείριση μεταξύ των κλάδων εκπαιδευτικών και υποκρύπτουν τουλάχιστον αμφίβολες αν όχι περίεργες «διαβουλεύσεις».
Και επειδή με τέτοιες επιλογές δεν επιτυγχάνεται με βέλτιστο τρόπο ο στόχος να διδάσκεται κάθε μάθημα από το φάσμα του εκπαιδευτικού προσωπικού με τα καταλληλότερα προσόντα και το επιστημονικό υπόβαθρο ανά γνωστικό αντικείμενο.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Πώς αιτιολογούνται οι παραπάνω αποκλεισμοί ειδικοτήτων από μαθήματα της Β’ βάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης; Βάσει ποιών επιστημονικών κριτηρίων διαμορφώθηκαν οι συγκεκριμένες Υπουργικές Αποφάσεις;

2. Έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο οι προτάσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για τις νέες αναθέσεις μαθημάτων και αν ναι, ποιες είναι αυτές;

3. Ελήφθησαν υπόψη τα προγράμματα σπουδών των διαφόρων ειδικοτήτων προκειμένου να καθοριστεί ο βαθμός συνάφειας με το αντικείμενο του κάθε μαθήματος; Και αν ναι, πως τεκμαίρονται οι παρατηρηθείσες αναθεωρήσεις στις αναθέσεις των μαθημάτων;

4. Υπάρχει στις προθέσεις σας η δημιουργία υποκατηγορίας (ειδικότητας) ΠΕ85.01 για τους Χημικούς Μηχανικούς, όπως συμβαίνει και σε άλλους κλάδους, έτσι ώστε να ικανοποιείται η πλήρης αντιστοίχιση ως προς τους εκπαιδευτικούς Χημικούς Μηχανικούς, και να αποκατασταθεί η Α’ ανάθεσή τους στα μαθήματα της Χημείας, των Στοιχείων Θερμοδυναμικής-Εφαρμογές και Φυσικών Πόρων;

5. Σχεδιάζετε τον επανακαθορισμό των αναθέσεων προκειμένου να διορθωθούν οι αστοχίες των πρόσφατων Υπουργικών Αποφάσεων;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής