30 Νοεμβρίου, 2016

H τραγωδία της Μόρια και οι κυβερνητικές ευθύνες

Η επιστολή 23 φορέων και οργανώσεων, που δραστηριοποιούνται σε θέματα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αφορά την πρόσφατη τραγωδία στη Μόρια της Λέσβου, στάθηκε αφορμή, για να καταθέσουν ερώτηση προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής οι βουλευτές με το Ποτάμι, Γρηγόρης Ψαριανός (Β΄ Αθήνας) και Γιώργος Μαυρωτάς (Αττικής).

Επισημαίνοντας όσα ορθώς καταγγέλλονται και στην επιστολή των φορέων σχετικά με την έλλειψη κανονισμού λειτουργίας στα κέντρα κράτησης προσφύγων και μεταναστών σ’ ολόκληρη τη χώρα, τις σοβαρές παρατυπίες στον διορισμό διοικητών στους χώρους αυτούς, την πλήρη αδυναμία εγγύησης της ασφάλειας των διαμενόντων, αλλά και μία σειρά άλλων σοβαρότατων προβλημάτων λειτουργίας, οι βουλευτές ζητούν να μάθουν την τοποθέτηση του υπουργείου απέναντι στις καταγγελίες αυτές, τους τυχόν σχεδιασμούς του για βελτίωση των απαράδεκτων συνθηκών, όπως και για την εξασφάλιση της ομαλής συμβίωσης μεταξύ ντόπιων και μεταναστών, την τυχόν λήψη εκτάκτων μέτρων για την χειμερινή περίοδο, όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος επανάληψης μιας παρόμοιας τραγωδίας, τον λόγο μη ύπαρξης μέχρι σήμερα κανονισμού λειτουργίας των κέντρων φιλοξενίας, αλλά και το εάν θα αποδοθούν πολιτικές κι ενδεχομένως και ποινικές ευθύνες για το τραγικό αυτό συμβάν που, ασφαλώς, δεν αποτελεί «ατυχές περιστατικό» ή «ατύχημα που θα μπορούσε να συμβεί σε οποιοδήποτε σπίτι», όπως ακούστηκε, δυστυχώς, από επίσημα χείλη.

Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης, έχει ως εξής:

Προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής

Θέμα: Απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης στα κέντρα «κράτησης» προσφύγων καιμεταναστών

Το πρόσφατο τραγικό περιστατικό που συνέβη την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016 στο κέντρο«κράτησης»προσφύγων και μεταναστών της Μόρια στη Λέσβο, όπου ξέσπασε πυρκαγιά από έκρηξη γκαζιού σε σκηνή και είχε σαν αποτέλεσμα νεκρούς και τραυματίες, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά, ανέδειξε με τον πιο θλιβερό τρόπο την εκτεταμένη ανεπάρκεια και έντονη δυσλειτουργία των αρμόδιων αρχών, όπως και τη σοβαρότατη αδυναμία τους να εγγυηθούν την ασφάλεια των διαμενόντων στους καταυλισμούς. Την τραγική κατάστασηκαταγγέλλουν με πρόσφατη επιστολή τους 23 οργανώσεις και φορείς που δραστηριοποιούνται σε θέματαπροστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στην επιστολή τους αυτή, μεταξύ άλλων, επισημαίνονται σοβαρότατες καταγγελίες που αφορούν στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, όπως ότι δεν έχει καταρτιστεί κανονισμός λειτουργίας για κανέναν καταυλισμό των νησιών ή της ενδοχώρας, στον οποίο να προβλέπονται και ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια και την πυρασφάλεια των χώρων φιλοξενίας. Επίσης θίγεται το γεγονός ότι το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής προέβη σε διορισμούς διοικητών των χώρων αυτών με adhoc διαδικασίες, χωρίς διαγωνισμό, χωρίς προσδιορισμό συγκεκριμένων προσόντων, χωρίς να υπάρχουν σαφείς αρμοδιότητες λόγω, προφανώς και της έλλειψης σχετικού κανονισμού λειτουργίας.

Δεδομένου ότι τα στοιχεία που επισημαίνει η επιστολή των εν λόγω οργανώσεων είναι ευρέως γνωστά, αποδεικτέα και μη αμφισβητήσιμα.

Δεδομένου ότι στους προσφυγικούς καταυλισμούς, οι οποίοι πόρρω απέχουν από το να αποτελούν χώρους ανθρώπινης φιλοξενίας, τα όρια αντοχής έχουν εξαντληθεί με απρόβλεπτες συνέπειες.

Δεδομένου ότι είναι προφανές πως δεν πρόκειται απλώς για κάποιο «ατυχέςπεριστατικό» και για «ατύχημα που θα μπορούσε να συμβεί σε οποιοδήποτε σπίτι», όπως ακούστηκε, δυστυχώς, από επίσημα χείλη, αλλά το τραγικό αυτό συμβάν είναι προφανώς αποτέλεσμα των κάκιστων συνθηκών διαβίωσης στους χώρους αυτούς και τουναντίον μάλλον από τύχη δεν έχουν συμβεί και άλλα δυσάρεστα περιστατικά.

Δεδομένου ότιη σχέση συνύπαρξης του μόνιμου πληθυσμού και των προσφύγων/μεταναστών τείνει να επιδεινώνεται παρά τις μέχρι τώρα φιλότιμες προσπάθειες που έχουν καταβάλει οι κάτοικοι των νησιών, ενώ περιστασιακά εκδηλώνονται και φοβικές αντιδράσεις από μικρή μερίδα κατοίκων.

Δεδομένου ότι πλέον εισερχόμαστε στη χειμερινή περίοδο γεγονός που συνεπάγεται αρκετά πιο έντονες καιρικές συνθήκες και συνεπώς δυσκολότερες συνθήκες διαβίωσης για τους διαμένοντες στους καταυλισμούς.

Δεδομένου ότι τυχόν αύξηση των μεταναστευτικών ροών θα επιδεινώσει την υπάρχουσα βεβαρημένη κατάσταση.

Ερωτάται ο κ.Υπουργός:

1. Ποια είναι η θέση σας σχετικά με τις καταγγελίες της επιστολής των οργανώσεων αυτών;

2. Θα αναληφθούν οι πολιτικές ευθύνες από την πλευρά της κυβέρνησης για το συγκεκριμένο τραγικό συμβάν;

3. Υπάρχουν και αν ναι, πρόκειται να διερευνηθούν πιθανές ευθύνες της διοίκησης του συγκεκριμένου χώρου κράτησης στη Μόρια;

4. Τι προτίθεστε να πράξετε για να εξομαλυνθεί η συμβίωση των φιλοξενούμενων προσφύγων και μεταναστών με τον εγχώριο πληθυσμό;

5. Υπάρχει σχεδιασμός από την πλευρά του Υπουργείου για να βελτιωθούν οι απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης στους καταυλισμούς των νησιών και της ενδοχώρας και αν ναι, ποιος είναι αυτός, και ποιο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του;

6. Ποια έκτακτα μέτρα προτίθεστε να αναλάβετε εντός της χειμερινής περιόδου, προκειμένου να αποτραπεί η πιθανότητα να συμβούνπαρόμοια τραγικάπεριστατικά;

7. Κατά τη γνώμη σας είναι αναγκαία η ύπαρξη κανονισμού λειτουργίας στα κέντρα κράτησης; Και αν ναι, γιατί δεν έχουν καταρτιστεί ακόμα; Πότε εκτιμάτε ότι θα είναι έτοιμοι οι αντίστοιχοι κανονισμοί λειτουργίας για τα κέντρα κράτησης που λειτουργούν σε όλη την ελληνική επικράτεια;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Γρηγόρης Ψαριανός-Β’ Αθηνών
Γιώργος Μαυρωτάς-Αττικής