20 Σεπτεμβρίου, 2014

Γραφειοκρατία και Αναξιοκρατία

Τομέας Υγείας.Λ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-Δ.ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ

Τομέας Υγείας.Λ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-Δ.ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ

Δυστυχώς, στη χώρα μας τόσο η ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, όσο και η διατομεακή συνεργασία των βαθμίδων υγείας είναι περιορισμένες. Δηλαδή, δημιουργήθηκε το ηλεκτρονικό συνταγολόγιο μετά από τόσο χρόνια και αντί να εξυπηρετεί δημιουργεί περισσότερα προβλήματα (δημιουργία ενός προβληματικού λογισμικού, περιορισμένος αριθμός φαρμάκων ανά συνταγή, κ.λ.π.) και ακόμα αναμένουμε τη δημιουργία του ηλεκτρονικού φακέλου του ασθενούς. Επίσης, πρόσφατα σχετικά έχει συσταθεί το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), προκειμένου να αντικαταστήσει τις επιτροπές αναπηρίας του υγειονομικού, αλλά στην πραγματικότητα τα προβλήματα παραμένουν ίδια: χρονοβόρες διαδικασίες και αξιολογήσεις ασθενών από μη εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας. Στα νοσηλευτικά ιδρύματα μια τόσο απλή διαδικασία, όπως είναι η έκδοση εισιτηρίων-εξιτηρίων, κοστίζει τόσο σε χρόνο όσο και σε νοσήλεια. Σε σχέση με τους ασφαλισμένους στον ΕΟΠΥ, τα ραντεβού με τους συμβεβλημένους ιδιώτες ιατρούς και η διενέργια εξετάσεων τις περισσότερες φορές μεταφέρονται σε ένα απροσδιόριστο μέλλον.

Όσον αφορά την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της υγείας, η κατάσταση είναι εξίσου δραματική. Η αναξιοκρατία φυσικά κυριαρχεί και φαίνεται καθαρά τόσο στους διορισμούς σε όλες τις δομές του συστήματος υγείας (με απαιτούμενα προσόντα τις κομματικές επιλογές και φυσικά όχι την εξειδίκευση και την εμπειρία), όσο και στο σύστημα που εισάγονται οι ιατροί για να ολοκληρώσουν την ειδικότητα τους (πολυετή αναμονή και κατά τη διάρκεια της ειδικότητας τους χρησιμοποιούνται ως δεξαμενή για την κάλυψη των αναγκών-εφημεριών της εκάστοτε κλινικής, χωρίς να τους παρέχεται η δυνατότητα για ουσιατική εκπαίδευση και κατάρτιση).

Παραδείγματα καλών πρακτικών από το εξωτερικό

Η Δανία θεωρείται χώρα πρότυπο στη χρήση και στην εφαρμογή των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στον τομέα της υγείας, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο της γραφειοκρατίας. Πρόκειται για μια χώρα που προσάρμοσε και προετοίμασε το σύστημα υγείας της με τέτοιο τρόπο, ώστε να αντιμετωπίσει τα λιγότερα εμπόδια κατά την εφαρμογή των παραπάνω. Αναλυτικότερα, η εθνική υπηρεσία υγείας της Δανίας χρηματοδοτείται μέσω της γενικής φορολογίας και χωρίζεται σε τρία επίπεδα διοίκησης:

 • την κεντρική κυβέρνηση, η οποία έχει συντονιστικό ρόλο
 • τις 15 περιφέρειες («κομητείες»), οι οποίες κατέχουν και διαχειρίζονται τα περισσότερα νοσοκομεία
 • τις 271 τοπικές αρχές, οι οποίες παρέχουν κατ’οικον νοσηλεία και υγειονομική περίθαλψη για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους.
 • Για να μπορέσει να στηρίξει την παραπάνω υγειονομική δομή η Δανία, ανέπτυξε και εφάρμοσε τις ακόλουθες ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας4, ώστε να μειωθούν οι υγειονομικές δαπάνες, να παρέχονται υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας στους ασφαλισμένους και να υπάρχει μια ευρύτερη καταγραφή με μετρήσιμους δείκτες του επιπέδου υγείας των κατοίκων της χώρας:

 • ηλεκτρονικό φάκελο των ασθενών και ηλεκτρονικό μητρώο υγείας
 • ηλεκτρονική συνταγογράφηση
 • ηλεκτρονικό φαρμακείο (με την υποστήριξη της ένωσης φαρμακοποιών της Δανίας)
 • τηλεϊατρική
 • Προτάσεις

  Για να μπορέσουμε επιτέλους να αντιμετωπίσουμε τη γραφειοκρατία στο τομέα της υγείας και να εξοικονομίσουμε άμεσα χρόνο και πόρους,θα πρέπει να γίνουν τα παρακάτω:
  1. δημιουργία βάσης δεδομένων σε όλες τις δομές του συστήματος υγείας με πλήρη καταγραφή ήδη υπάρχουσας υλικοτεχνικής υποδομής. Δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου τους ασθενούς και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης όλων των παρακλινικών εξετάσεων-νοσηλείας καθώς και πρόσβασης από όλες τις δομές Υγείας.
  2. αναβάθμιση και απλούστευση του ηλεκτρονικού συστήματος συνταγογράφησης με ηλεκτρονική παραπομπή μέσω internet στα φαρμακεία. Χρήση εύχρηστων επιστημονικών πρωτοκόλλων (θέσπισή τους από ανάλογες επιστημονικές επιτροπές ανά ειδικότητα) για την κατάλληλη συνταγογράφηση και την ανάλογη χρηστή καταγραφής παρακλινικών εξετάσεων (κατάργηση πλαφόν).
  3. στελέχωση επιτροπών αναπηρίας από τους ειδικούς γιατρούς, προκειμένου να αναγνώριζεται η χρονιότητας των παθήσεων και να αποδίδονται σωστά και άμεσα τα ποσοστά αναπηρίας στους ασθενείς (ενημέρωση από τον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενούς).
  4. άμεση και εύκολη πρόσβαση των ασθενών με χρόνιες παθήσεις (οι οποίοι πρέπει να έχουν μια ενεργή συμμετοχή) σε εξειδικευμένα κέντρα χωρίς αναμονή. Διευρωπαϊκή συνεργασία αυτών των κέντρων για τους ασθενείς με σπάνιες-χρόνιες παθήσεις και εξασφάλιση προσβασιμότητας σε αυτά όταν και όπου χρειάζεται.

  Όσο για το ζήτημα της αξιοκρατίας και της ευρυθμής λειτουργίας του συστήματος υγείας, θα πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα:

 • επιλογή προσωπικού με αξιοκρατικά κριτήρια (π.χ. μέσω ΑΣΕΠ) και συνεχής αξιολόγηση όλου του προσωπικού σε όλες τις βαθμίδες του συτήματος υγείας από μη κομματικούς μηχανισμούς.
 • προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για τους διοικητές των νοσοκομείων με θητεία ανάλογη της αποτελεσματικότητας και όχι της εκάστοτε πολιτικής κατάστασης.
 • θέσπιση επιστημονικών κριτηρίων - πρωτοκόλλων για τις ιατρικές πράξεις που θα συνδεθούν με την αποτελεσματικότητα των πράξεων και των επιπρόσθετων αμοιβών που θα πρέπει να προκύψουν σε ένα πιο δίκαιο και αξιοκρατικό σύστημα για την δημιουργία κινήτρων.
 • καθιέρωση αξιολόγησης (π.χ. πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός) για την εισαγωγή των ειδικευόμενων ιατρών. Αυστηρή υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις κλινικές.
 • διαβάστε επίσης