13 Ιουνίου, 2017

Γκρεμίσατε τον καπιταλισμό;

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης

Ποια είναι τα αποτελέσματα των εργασιών της Επιστημονικής Επιτροπής του Αναπτυξιακού Συμβουλίου που συνέστησε ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δ. Παπαδημητρίου, η οποία θα εξέταζε «εναλλακτικές πολιτικές και καινοτόμες λύσεις που πιθανόν διαφεύγουν της κυρίαρχης αντίληψης στην οικονομική πολιτική», όπως ο ίδιος ο Υπουργός είχε δηλώσει; Ζητά να μάθει με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ποταμιού, Γιώργος Αμυράς, προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Δ. Παπαδημητρίου.

Ένα χρόνο ζωής μετράει η Επιστημονική Επιτροπή με πρόεδρο τον διευθυντή Ερευνών του Ινστιτούτου Levy Γιαν Κρέγκελ και ο κ. Αμυράς ζητά να μάθει πόσες συνεδριάσεις είχε η Επιτροπή και ποιο το ύψος των αμοιβών των 11 μελών που την απαρτίζουν.

«Βρήκατε τις εναλλακτικές πολιτικές που υποτίθεται ότι αναζητούσατε ως αντίδοτο στον… καπιταλισμό;» αναρωτιέται ο Γιώργος Αμυράς.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Επιστημονική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το ν.4399, τον Ιούνιο του 2016 συστάθηκε το Αναπτυξιακό Συμβούλιο, ως το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για θέματα που αφορούν στην αναπτυξιακή πολιτική της Κυβέρνησης.

Ταυτόχρονα ορίστηκε η Επιστημονική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συμβουλίου με στόχο τον αποτελεσματικότερο συντονισμό και παρακολούθηση της εφαρμογής των αναπτυξιακών μέτρων και προγραμμάτων, την υποχρέωση για διατύπωση νέων αναπτυξιακών στρατηγικών αλλά και τη χάραξη των αξόνων προτεραιότητας του Αναπτυξιακού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα και δια στόματος του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης το αντικείμενο της Επιτροπής θα είναι να εξετάσει εναλλακτικές πολιτικές και καινοτόμες λύσεις που πιθανόν να διαφεύγουν της κυρίαρχης αντίληψης στην οικονομική πολιτική.

Τα μέλη της έχουν οριστεί με απόφαση του Υπουργού και πρόεδρος είναι ο διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Levy Γιαν Κρέγκελ και αντιπρόεδρος ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και επιστημονικός διευθυντής του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) Νικόλαος Θεοχαράκης. Τα υπόλοιπα εννέα (9) μέλη προέρχονται από πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, του εσωτερικού και του εξωτερικού, ύστερα από συνεκτίμηση των σχετικών προσόντων τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

1. Πόσες συνεδριάσεις είχε η Επιστημονική Επιτροπή μέσα σε ένα χρόνο;

2. Ποια τα αποτελέσματα των εργασιών της;

3. Ποιο το ύψος των αμοιβών της 11μελούς Επιτροπής;

4. Βρήκατε τις εναλλακτικές πολιτικές και τις καινοτόμες λύσεις που διαφεύγουν της κυρίαρχης αντίληψης στην οικονομική πολιτική;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Αμυράς, Β’ Αθήνας

Σχετικά