30 Ιανουαρίου, 2015

Γιώργος Κορκόβελος | Στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

O Γιώργος Κορκόβελος είναι οικονομολόγος και εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 1989. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πραγματοποίησε Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Paris I και Διδακτορικό σε θέματα οικονομικήs ανάπτυξηs. Έχει εξειδικευτεί σε ευρωπαϊκά θεσμικά θέματα και πολιτικές στο τομέα των μεταφορών, της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας, της περιφερειακής πολιτικής και της διεύρυνσης της Ε.Ε.

korkovelos giorgos