13 Ιανουαρίου, 2015

Για Δικαιοσύνη - Εργασία - Παιδεία

του Αργύρη Τσουνάκη Έχοντας πολιτική συνείδηση και πιστεύοντας στην πολιτική και κοινωνική αλλαγή του παλαιοκομματισμού θεωρώ ότι οι τρεις βασικοί πυλώνες του ΠΟΤΑΜΙΟΥ: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ - ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΑΙΔΕΙΑ με εκφράζουν.

Γράφει ο Αργύρης Τσουνάκης

Έχοντας πολιτική συνείδηση και πιστεύοντας στην πολιτική και κοινωνική αλλαγή του παλαιοκομματισμού θεωρώ ότι οι τρεις βασικοί πυλώνες του ΠΟΤΑΜΙΟΥ: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ - ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΑΙΔΕΙΑ με εκφράζουν και μπορούν να βοηθήσουν στην πολιτική και κοινωνική σωτηρία της χώρας.

* Ο Αργύρης Τσουνάκης είναι υποψήφιος στη Β' Αθήνας

13 Ιανουαρίου 2015

Σχετικά